Artikel
26 mei '15
26 mei '15
3 min

Wet Werk en Zekerheid… wat houdt het in en hoe nu verder?

De Wet werk en zekerheid vloeit voort uit afspraken die zijn gemaakt in het sociaal akkoord van 11 april 2013. Het heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Het Kabinet Rutte II streeft naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarbij tweedeling op de arbeidsmarkt tussen mensen met een vaste baan en flexwerkers wordt verminderd. Werkzekerheid moet, in plaats van baanzekerheid, het overkoepelende uitgangspunt worden van het hedendaagse arbeidsmarktbeleid.

Op 19 januari 2015 zijn de consequenties van de Wet Werk en Zekerheid voor de CAR-UWO gepubliceerd. Driessen is naast gemeenten en andere organisatie die CAR-UWO-volgend zijn (zoals veiligheidsregio’s en GGD’s) ook ‘Goed Bekend’ in de wereld van onderwijs, cultuur en zorg & welzijn. Voor hen gelden andere cao’s, zoals cao VVT, cao PO en VO met de status ‘bijzonder onderwijs’, CAO Theater en Dans, waar de Wet Werk en Zekerheid meer impact heeft.

Kort samengevat zijn er drie momenten (1 januari 2015, 1 juli 2015 en 1 januari 2016) waarop de Wet Werk en Zekerheid wijzigingen invoert in grofweg drie terreinen:

  1. flexibele arbeid;
  2. ontslagregels;
  3. werkloosheidsregelingen.


Enkele belangrijke tips voor de werkgever:

  • Indien de aanzegtermijn niet (of niet op tijd) wordt gehandhaafd, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding van één bruto maandsalaris (of naar rato van het te laat aanzeggen).
  • Onder de WWZ is er een nieuwe vorm van beëindiging arbeidsovereenkomst bijgekomen: opzegging ‘met instemming van de werknemer’.
  • De werknemer krijgt met ingang van 1 juli 2015 het recht om een gesloten vaststellingsovereenkomst binnen twee weken te ontbinden of zijn instemming met opzegging door de werkgever te herroepen. De werkgever dient de medewerker hier ook vooraf schriftelijk over te informeren, bijvoorbeeld door het recht expliciet op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Indien de werkgever de werknemer niet informeert, wordt de termijn waarbinnen de werknemer zijn instemming kan herroepen verlengd naar maximaal drie weken.
  • Een werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd als hij de werknemer de garantie heeft geboden dat hij binnen zes maanden weer bij hem aan de slag kan.
  • Niet meer het aantal gewerkte uren, maar het ontvangen inkomen uit nieuwe arbeid (deels) wordt verrekend met de WW-uitkering, zodat werken altijd loont.

Incompany workshops

Wilt u meer van deze handige tips om problemen op personeelsgebied naar aanleiding van de Wet Werk en Zekerheid te voorkomen? Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan een interactieve workshop, waarbij u de gelegenheid heeft om vragen te stellen en met elkaar over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Na het bijwonen van deze workshop bent u op de hoogte van de wetswijzigingen en de gevolgen die dit heeft voor uw organisatie. Daarbij ontvangt u praktische tips en handvaten om met de WWZ aan de slag te gaan.

Deze workshop kan incompany worden verzorgd, maar bij voldoende animo ook middels een vrije inschrijving, zodat u met meerdere organisaties uit uw sector de workshop volgt. Bekijk hier de agenda voor de workshops die al gepland staan en ook hoe u zich kunt inschrijven voor een incompany workshop.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.