Artikel
12 jun '14
12 juni '14
2 min

Wet Werk en Zekerheid definitief aangenomen

De Wet Werk en Zekerheid is een feit: de nieuwe wet van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is deze week met ruime steun in de Eerste Kamer aangenomen. Eerder nog had Asscher voor ogen het eerste deel van de wet (rondom de rechtspositie van flexwerkers) per 1 juli 2014 in werking te laten treden. Begin juni werd tijdens de behandeling in de Eerste Kamer al duidelijk dat dit niet haalbaar was. In dit bericht vindt u een overzicht van welk deel van de wet ingaat op welke datum.

Doel van Wet Werk en Zekerheid

De Wet werk en zekerheid heeft tot doel om het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. De regering streeft naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt. Werkzekerheid moet, in plaats van baanzekerheid, het overkoepelende uitgangspunt worden van het huidige arbeidsmarktbeleid.

Asscher is verheugd

Minister Asscher is verheugd met de steun voor zijn wet: “Ik ben blij met het brede draagvlak voor deze belangrijke wet. Eerst bij werkgevers en werknemers en nu bij de Tweede en Eerste Kamer. Een jaar na het afsluiten van het sociaal akkoord is de Wet Werk en Zekerheid een feit.”

Wanneer nu welk deel van de wet?

De wet is opgeknipt in verschillende onderdelen, die los van elkaar in werking zullen treden.

1 januari 2015:

Wijzigingen in het flexrecht ter verbetering van de rechtspositie van flexwerkers (nieuwe bepalingen rondom proeftijd, concurrentiebeding, aanzegplicht en loondoorbetalingsplicht). Een uitzondering is de wijziging rondom de ketenpaling.

1 juli 2015:

Aanpassing ketenbepaling, een eenduidig en eenvoudiger ontslagrecht en transitievergoeding.

1 januari 2016:

WW: (stapsgewijze) aanpassing van de werkloosheidsregelingen

Meer weten?

In ons eerdere bericht ‘Wet Werk en Zekerheid: veranderingen per 1 juli’ en in de ‘juni-editie van het magazine Driessen PERSoonlijk (pagina 10-11)’ kunt u nog eens precies teruglezen welke aanpassingen de wet Werk en Zekerheid met zich meebrengt, zij het dat de ingangsdatum nu dus op onderdelen is gewijzigd.

Bron: Rijksoverheid

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.