Artikel
3 jun '14
3 juni '14
4 min

Wet Werk en Zekerheid: veranderingen per 1 juli

Vandaag buigt de Eerste Kamer zich over de aanpassingen van het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid. Als het gehaald wordt, moet een eerste deel van de wet per 1 juli 2014 in werking treden. Dit deel omvat diverse maatregelen gericht op verbetering van de rechtspositie van flexwerkers. De balans tussen bescherming van flexibele en vaste contracten moet daarmee verbeterd worden. Wat zijn nu de belangrijkste veranderingen voor HR die de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli aanstaande met zich meebrengt?

Proeftijd

Per 1 juli 2014 mag geen proeftijd meer worden opgenomen in tijdelijke contracten van maximaal zes maanden. Dit geldt voor arbeidscontracten die op of na 1 juli aanstaande worden aangegaan. Denk er dus tijdig aan om zo nodig bestaande modelcontracten aan te passen. Een proeftijd kan wel nog worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die langer duurt dan zes maanden. Mogelijk zullen we daarom meer ‘zevenmaandencontracten’ gaan zien, als een werkgever toch een proeftijd wil opnemen in een kort contract.

Concurrentiebeding

In tijdelijke contracten mag alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding worden opgenomen, in andere gevallen is het met de Wet Werk en Zekerheid niet langer toegestaan. In de arbeidsovereenkomst moet gemotiveerd worden aangegeven welke ‘zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen’ een concurrentiebeding vereisen. Zonder die motivering is een opgenomen beding niet geldig.

Aanzegplicht

Bij contracten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer, moet de werkgever uiterlijk een maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de medewerker laten weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd. Bij verlenging moeten ook de voorwaarden worden genoemd waaronder dit gebeurt. Doet de werkgever dat niet (of niet tijdig), dan moet hij een vergoeding betalen ter hoogte van een brutomaandloon (of naar rato bij te late aanzegging). Een paar praktische aandachtspunten:

  • Deze aanzegplicht geldt niet voor contracten die in de maand juli aflopen.
  • Deze maatregel in de Wet Werk en Zekerheid dwingt werkgevers om op tijd na te denken over de positie van flexwerkers. Wellicht een slim idee om al bij de aanvang een reminder in de agenda te zetten.
  • Aanzeggingen mogen volgens de toelichting ook per e-mail worden verzonden.
  • Bepaalde tijdscontracten die zijn aangegaan voor de duur van een project hoeven niet een maand van tevoren ‘aangezegd’ te worden, omdat de einddatum dan niet vast staat.

Loondoorbetalingsplicht

In een arbeidsovereenkomst (nuluren- of oproepcontract) mag worden opgenomen dat er tijdens de eerste zes maanden geen loondoorbetalingsplicht is (geen loondoorbetaling bij niet werken). Onder het huidige recht kon deze periode van zes maanden via de cao onbeperkt worden verlengd. In cao’s die na 1 juli 2014 worden afgesloten, mag dat na zes maanden niet meer als het om structurele werkzaamheden gaat. De uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting blijft dus wel mogelijk voor de eerste zes maanden van een dienstverband. Deze periode is echter in principe niet meer per cao te verlengen, alleen in de uitzendcao’s blijft dit wél mogelijk.

Overigens kunnen de sociale partners de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken een verbod op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht in te stellen door middel van een ministeriële regeling. Zo’n regeling komt er in elk geval voor de zorgsector, maar het is dus niet uitgesloten dat dit ook voor andere branches gaat gebeuren.

Ketenbepaling: pas 1 juli 2015

De invoering van de aanpassing van de ketenbepaling is opgeschoven naar 1 juli 2015. Minister Asscher wilde in eerste instantie dat flexwerkers al vanaf 1 juli dit jaar na twee jaar recht krijgen op een vast contract, in plaats van na drie jaar zoals nu nog het geval is. De opvolgingsperiode – de onderbreking van de keten – wordt dan verlengd van drie naar zes maanden.

Wilt u meer lezen over de Wet werk en zekerheid? De juni-editie van het magazine Driessen PERSoonlijk staat volledig in het teken van Werkzekerheid. Op pagina 10 en 11 in het magazine leest u meer over de Wet. Bekijk het digitale magazine om verder te lezen.

Bron: PW De Gids

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.