Artikel
6 mei '14
6 mei '14
2 min

Werknemers optimistisch over robotisering’

Nederlandse werknemers verwachten in de toekomst veranderingen op de arbeidsmarkt door technologische innovaties, maar bang dat robots massaal hun baan over gaan nemen zijn medewerkers niet. Dat blijkt uit een onderzoek van ING Economisch Bureau waarin bijna driekwart van de respondenten neutraal tot positief is over de invloed van technologie op hun loopbaankansen.

Verhoging van productiviteit
Uit het onderzoek blijkt dat productiviteitsverhogende innovatie, of wel ‘robotisering’ leidt tot nieuwe kansen voor zowel werkgevers als werknemers. Robots verstevigen de concurrentiepositie en verhogen de welvaart, door het verhogen van onze productiviteit per gewerkt uur.

Positief tegenover veranderingen in werkzaamheden
Op macroniveau lijken de kansen gunstig en daar denkt de Nederlander ook zo over blijkt uit de poll. Verandering in werkzaamheden vindt bijna de helft positief, tegenover 28% negatief. Het CPB berichtte eerder dat we steeds meer ervaring krijgen in het wisselen van werkomgeving. Ook bijscholing voor het werk wordt gewaardeerd door werknemers. Meer dan driekwart van de respondenten (78%) vindt dit meestal leuk, tegenover slechts 9% die als minder prettig ervaart.

Werkgelegenheid door technologie
Technologie zorgt voor nieuwe behoeftes onder consumenten en bedrijven. Dit leidt weer tot nieuwe werkgelegenheid om aan die behoeftes te kunnen voldoen, denk bijvoorbeeld aan werk in de ICT en de game-industrie. Banen die zo’n 30 jaar geleden niet of nauwelijks bestonden, maar inmiddels gemeengoed zijn geworden, aldus Marieke Blom, hoofdeconoom ING Nederland.

Kansen
Momenteel volgt 40% van de jongere Nederlanders hoger onderwijs en daalt het aantal laagopgeleiden binnen de beroepsbevolking snel. Deze combinatie van capaciteiten en aanpassingsvermogen maakt dat Nederland de kansen die technologie ons biedt goed kan benutten. Zowel op de arbeidsmarkt, in de industrie, in de dienstensector als in het dagelijks leven.

Bron: PW de Gids