Artikel
12 mei '10
12 mei '10
3 min

Werkkostenregeling; antwoord op de 4 meest gestelde vragen

De Werkkostenregeling is en blijft een veelbesproken onderwerp. Het doel van deze regeling is een vermindering van administratieve lasten op het gebied van vergoedingen en verstrekkingen. Tijdens de 24 bijeenkomsten die Driessen georganiseerd heeft met betrekking tot de Werkkostenregeling kwam vanuit de deelnemers een groot aantal vragen naar voren. De 4 meest gestelde vragen tijdens de bijeenkomsten, inclusief de antwoorden hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Vraag : Over welk kalenderjaar wordt de fiscale ruimte berekend? Het lopend jaar of het afgelopen jaar?

Voor het bepalen van uw vrije ruimte en het toetsen van uw vergoedingen en verstrekkingen aan die vrije ruimte kunt u kiezen uit 3 methoden:
• U schat uw vrije ruimte op basis van het voorafgaande kalenderjaar, u toetst gedurende het lopende jaar en u herrekent na afloop van het jaar.
• U schat uw vrije ruimte op basis van het voorafgaande kalenderjaar, u toetst per aangiftetijdvak van het lopende jaar en u herrekent na afloop van het jaar.
• U berekent uw vrije ruimte per aangiftetijdvak van het lopende kalenderjaar en u toetst ook per aangiftetijdvak van het lopende jaar.
Uit uw administratie moet blijken voor welke methode u hebt gekozen.

Vraag: Over welke loonsom wordt fiscale ruimte berekend. Wordt er per hoofdnummer gekeken, of per subnummer? Of wordt alles wat binnen 1 organisatie valt bij elkaaropgeteld?

De vrije ruimte is 1,4% van het totale fiscale loon van uw werknemers (kolom 14 van de loonstaat), met uitzondering van de postactieven. Dit houdt ook in dat het belastbaar loon van wachtgelders, wachtgeld wethouders, pensioenen van wethouders, etc. buiten beschouwing moeten worden gelaten. Omdat deze component niet apart zichtbaar is op de loonstaat en/of de aangifte, wordt dat nog een lastig onderwerp. De fiscale ruimte geldt per werkgever. Dus niet per loonheffinennummer, maar ook voor alle subnummers.

Vraag: Wat is het verschil tussen het verstrekken van de telefoon of het vergoeding van de telefoonrekening?

Als een mobiele telefoon voor minimaal 10% zakelijk wordt gebruikt en wordt verstrekt, dan wordt deze verstrekking op nihil gewaardeerd en kan deze dus belastingvrij plaatsvinden. Vindt er een vergoeding plaats, dan telt de hele vergoeding mee voor de forfaitaire ruimte.

Vraag: Moet je het besluit wanneer je over gaat naar de werkkostenregeling (tussen 2011 en 2014) kenbaar maken aan de belastingdienst?

Voor 2011, 2012 en 2013 kan elk jaar worden gekozen of de bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen worden toegepast of dat men kiest voor de werkkostenregeling. Werkgevers die in de loop van een jaar starten, kunnen bij het begin van hun inhoudingsplicht kiezen. Welke keuze wordt gemaakt, blijkt uit de administratie: of de regels van de werkkostenregeling worden toegepast of men behandelt de vergoeding/verstrekking als loon van de werknemer. Deze keuze hoeft niet bij de fiscus te worden gemeld.

Antwoord op meer vragen?

Het complete overzicht van actuele vragen die tijdens de werkkostenbijeenkomsten bij Driessen zijn gesteld is nog in ontwikkeling en wordt binnenkort gepubliceerd op www.driessen.nl. Wilt u dit overzicht ontvangen? Stuur dan een e-mail naar consultancy@driessen.nl met als onderwerp ‘aanvraag FAQ werkkostenregeling’ en vermeld daarbij uw contactgegevens. U krijgt het overzicht dan toegestuurd.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 1 / 2. Aantal stemmen 1

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.