Artikel
21 sep '15
21 september '15
2 min

Werkgevers besteden meer aandacht aan duurzame inzetbaarheid

Het percentage werkgevers met beleid voor het langer doorwerken van personeel steeg van 32 procent in 2010 naar 40 procent in 2014. Zo blijkt uit de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2014 van TNO.

Met 40 procent treft nog steeds minder dan de helft van de werkgevers maatregelen voor langer doorwerken van medewerkers. Vergeleken met de 32 procent van 2010 is wel sprake van een toename. Het gaat bij de maatregelen voor duurzame inzetbaarheid zowel om ontziemaatregelen als om stimuleringsmaatregelen. Ontziemaatregelen zijn bijvoorbeeld het vrijstellen van onregelmatige dienst en verlichting van het takenpakket. Bij stimuleringsmaatregelen gaat het onder andere om het aanmoedigen van scholing of cursusdeelname, taakverbreding en gezondheidsbeleid.

Flinke verschillen

Tussen de sectoren bestaan volgens TNO flinke verschillen. Van de werkgevers in het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten heeft 55 procent beleid voor langer doorwerken van de medewerkers. In de landbouw, bosbouw & visserij treffen ook relatief veel werkgevers (50 procent) maatregelen voor langer doorwerken. Dat is minder in de bouwnijverheid en bij financiële instellingen. Daar gaat het maar om 30 procent en 35 procent van de werkgevers.

Stimuleringsmaatregelen en ontziemaatregelen

Voor werkgevers lijken stimuleringsmaatregelen minder aantrekkelijk te zijn dan ontziemaatregelen. Slechts vijftien procent van de werkgevers trof In 2014 één of meer stimuleringsmaatregelen, terwijl 29 procent ontziemaatregelen toepaste. Het gaat bij ontziemaatregelen meestal om extra vrije dagen (negentien procent) of aangepaste werktijden voor oudere werknemers (twaalf procent). TNO stelt dat ontziemaatregelen onbedoeld kunnen bijdragen aan negatieve stereotypering van oudere medewerkers, terwijl stimuleringsmaatregelen dit juist tegengaan.

Vervolgonderzoek

De WEA is een tweejaarlijks onderzoek onder ruim 5000 vestigingen van bedrijven en instellingen in Nederland. De eerste meting onder werkgevers vond plaats in 2008. In 2014 verzamelde TNO voor de vierde keer gegevens. Dit najaar komt TNO met verdiepingsstudies. Hierin staan het duurzame inzetbaarheidsbeleid van werkgevers én de duurzame inzetbaarheid van werknemers centraal.

Bron: TNO

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.