Artikel
14 jun '21
14 juni '21
4 min

Werkende vrouwen hebben veel last gehad van de coronapandemie

Voor veel werkende vrouwen zorgen de verhoogde werkdruk en de combinatie werk en privé tijdens de coronapandemie voor grote ontevredenheid. Dit staat in een nieuw rapport ‘Women @ Work: A global outlook’ van Deloitte. Dit rapport gaat in op de gevolgen van de extra verantwoordelijkheden voor werkende vrouwen. Daaruit blijkt dat 51 procent van de respondenten nu negatiever is over de eigen loopbaanvooruitzichten.

Volgens de ondervraagde vrouwen zijn hun geestelijke gezondheid en motivatie op het werk achteruitgegaan ten opzichte van de situatie voor de coronapandemie. Voor het onderzoek heeft Deloitte 5000 vrouwen in tien landen ondervraagd. Een negatief punt dat hierbij naar voren kwam, was dat tijdens de pandemie de gendergelijkheid is afgenomen. De vooruitgang die zich traag, maar gestaag in de loop van de jaren had opgebouwd, werd tenietgedaan. Daarbij is volgens de respondenten hun werkplezier tijdens de coronacrisis afgenomen. Dat kwam door de combinatie van een niet-inclusieve werkcultuur en toegenomen verantwoordelijkheden met meer privédrukte door extra taken zoals thuisonderwijs. Daarbij geven ze ook aan dat ze minder loyaal zijn aan hun werkgever.

Dalend geestelijk welzijn

Van de ondervraagden vindt 77 procent dat hun werkdruk sinds het begin van de pandemie is gestegen. Dit is de meest genoemde verandering vanwege corona. Maar een op de drie vrouwen ziet hun geestelijk welzijn momenteel als ‘goed’ of ‘zeer goed’. Dat was nog 68 procent voor de pandemie. Vrouwen maken zich wereldwijd zorgen over de gevolgen van hun dalende geestelijk welzijn voor hun carrière. Van hen meent 29 procent dat hun carrière niet zo snel meer vordert als zij zouden willen. Een minder goede geestelijke gezondheid is daarbij volgens hen een belangrijke factor.

Niet-inclusief

Daarnaast ervaren veel vrouwen hun werkomgeving nog steeds als niet-inclusief. Ruim de helft van de respondenten stelt dat ze in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met intimidatie of niet-inclusief gedrag op het werk. Dit varieerde van ongewenst lichamelijk contact en kleinerende opmerkingen tot twijfel aan hun beoordelingsvermogen en minder promotiekansen vanwege hun geslacht. De meeste vrouwen die onder dergelijk gedrag lijden, melden dat niet aan hun werkgever.

Toegenomen werk-privébelasting

Vanwege de coronapandemie hebben werkende vrouwen thuis en op het werk meer verantwoordelijkheden gekregen. Hierbij kregen ze onvoldoende ondersteuning van hun werkgevers. Verder meldt bijna 80 procent van de ondervraagde vrouwen dat hun werkdruk is gestegen door de coronacrisis. Daarbij geeft meer dan de helft van de vrouwen met kinderen aan dat ze de meeste taken op het gebied van thuisonderwijs en zorg voor de kinderen op zich nemen. Deze toenemende belasting heeft een duidelijk negatief effect op hun fysieke gezondheid, mentaal welzijn en carrièreambities.

Beperkte ondersteuning werkgevers

Vrouwen zoeken al de hele coronapandemie naar ondersteuning. De onderzoekers concluderen dat werkgevers hier maar weinig rekening mee houden. Een beperkte 22 procent van de vrouwen meent dat hun werkgever hen heeft ondersteund bij het aanbrengen van een duidelijke werk-privéscheiding. Verder hebben de meeste vrouwen het idee dat zij op het werk ‘altijd aan moeten staan’. Ook vindt 63 procent dat de beoordeling van hun werkgevers meer berust op de hoeveelheid tijd die zij online aanwezig zijn dan op de kwaliteit van hun werk.

Afgenomen werkplezier

Deze geringe ondersteuning is mogelijk een reden voor het afgenomen werkplezier van de ondervraagde vrouwen na het begin van de pandemie. Van de respondenten wil bijvoorbeeld ook 57 procent binnen twee jaar weg bij hun werkgever. De belangrijkste reden daarvoor is het gebrek aan een werk-privébalans.

Ontwikkelingsmogelijkheden

Volgens Petra Tito, CHRO van Deloitte Nederland, kunnen organisaties nu verschillende acties ondernemen om dit kritieke probleem aan te pakken. “Zij kunnen een goede balans tussen werk en privéleven stimuleren en flexibele werkopties in de bedrijfscultuur verankeren. Specifiek kan nu aandacht besteed worden aan balans in de werkdag: geen doorlopende zoom calls, maar afwisseling in activiteiten en werkwijzen.” Ook denkt Tito dat ondersteuning van vrouwen in hun privéleven kan zorgen dat zij succesvol zijn in hun werk. Daarnaast kunnen volgens haar aansprekende ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden, waarmee vrouwen vaardigheden en expertise verder opbouwen en hun carrièrekansen kunnen vergroten.

Bron: HR Praktijk.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.