Interview
15 apr '21
15 april '21
5 min

Aandacht voor medewerkers op afstand

Al een jaar zitten we in een crisis waarvan we nooit gedacht en gehoopt hadden dat deze zo lang kon gaan duren. Meer dan ooit worden organisaties en medewerkers uitgedaagd om hun veerkracht en wendbaarheid te laten zien. Daarnaast staan HR en leidinggevenden voor nieuwe vraagstukken. Want wanneer werken verandert, verandert dat ook de wijze waarop we naar werk kijken. We gaan in gesprek met Wendy Springvloet, directeur bij Reijn over leidinggeven aan medewerkers op afstand en de rol van HR.

Wat is er voor jou veranderd als leidinggevende in tijden van thuiswerken vanwege corona?

“Voor mij persoonlijk als leidinggevende van HRM-consultants, is er in de basis niets veranderd. Ik heb altijd te maken met mensen die op afstand werken bij onze opdrachtgevers. Ik zie niet dagelijks wat deze zelfsturende professionals doen.

Wat er wel veranderd is vanwege corona, is de mogelijkheid om elkaar te zien en in het echt te ontmoeten. Dat betekent dat je op zoek moet gaan naar manieren om in verbinding te blijven met medewerkers en ze het gevoel te geven dat ze bij Reijn werken. Zo heb ik bijvoorbeeld lunchdates geïntroduceerd, waarin je met drie collega’s luncht, omdat de verbinding tussen mensen nu minder snel wordt gezocht. Het is mijn rol als leidinggevende om mensen met elkaar te laten praten. Als leidinggevende is het belangrijk om te bouwen aan de vertrouwensrelatie met medewerkers, zodat wanneer ze hulp nodig hebben ze naar jou toe komen. Daarin kun je sturen en helpen, ook op afstand.”

Hoe heb jij aandacht voor medewerkers in deze tijd?

“Ik heb heel veel een-op-een contact, ik bel veel en de focus in gesprekken is verschoven naar de vraag: ‘Hoe gaat het met je?’. Ik wist altijd wel wat mensen bezighield in hun privésituatie of als er iets gaande was, maar deze vraag is nu veel belangrijker geworden. De werk-privé grens is enorm vervaagd, waardoor aandacht voor de persoonlijke situatie heel belangrijk is.”

Heb jij de rol van HR zien veranderen sinds corona?

“Wat je ziet in organisaties is dat HR in de eerste lockdown direct in de regelmodus schoot. Dit om ervoor te zorgen dat alles goed geregeld is voor iedereen. De focus lag ook sterk op het direct vast willen leggen van zaken in beleid en procedures. Ik hoop dat die rol inmiddels is veranderd en dat HR meer durft te sturen op vertrouwen. Ook richting leidinggevenden in de organisatie. Misschien dat we meer gedragsregels moeten afspreken dan zaken maar telkens vast willen leggen in beleid.

Als ik kijk naar echte HR-thema’s dan merken we dat er meer interesse is in strategische personeelsplanning (SPP). Crisistijd vraagt om anders kijken naar het personeelsbestand. Zitten mensen nog op de juiste plek, maar ook de onzekere toekomst speelt mee. Hoe ga ik daarop anticiperen met de mensen die ik heb? Kan het überhaupt en waar moet ik dan aan denken? Maar ook het beantwoorden van de vraag hoe het nu echt gaat met leidinggevenden in deze tijd en of ze nog gelukkig zijn met het werk wat ze doen is een thema waar HR een rol in moet spelen en bij kan ondersteunen.”

Welke kant denk jij dat het op gaat met HR zodra er dadelijk weer meer mogelijk is?

“Ik hoop dat ze opnieuw naar het HR-beleid gaan kijken en daarnaast de focus leggen op, in hoeverre ze dat al niet hebben gedaan, wat nog passend is in de situatie die we hebben meegemaakt. Het maken van keuzes is enorm belangrijk. Laten we vooral niet op dezelfde voet verder gaan als voor corona, maar deze coronatijd juist gebruiken om bepaalde zaken te herijken. Zo hebben wij bijvoorbeeld gemerkt dat bij het aannemen van onze nieuwe HRM-trainees, het (gedwongen) online werven en selecteren heel anders ging dan voorheen, maar dit ontzettend positief is verlopen en daardoor blijvend verandert in de toekomst.”

Wendbaar zijn, wat vraagt dat van mens en organisatie en wat kan HR doen?

“Als mens moet je in staat zijn om continu iets te incasseren en daar mee om te gaan. De hele situatie vanwege corona bood weinig perspectief. Voor sommigen voelt dit als het krijgen van tegenslag op tegenslag. Dit vraagt veel van onze veerkracht om daarmee om te gaan en niet te blijven hangen in de negatieve spiraal die hierdoor kan ontstaan.

Ik denk dat we onszelf verbazen hoe veerkrachtig we eigenlijk zijn. Het is hiervoor belangrijk dat de basis om je heen goed is, zodat je geen zorgen hebt. Als je kijkt naar de rol van HR, dan is het belangrijk om juist daarover te praten met medewerkers. Hoe zorg je ervoor dat die basis zo goed mogelijk is? Heb je fijn werk? Kun je daarover het gesprek aangaan met je leidinggevende? Zijn er andere zaken waarbij we kunnen helpen? Het is in ieder geval belangrijk dat HR ervoor zorgt dat mensen het zo makkelijk mogelijk hebben (in hoeverre je invloed reikt), zodat mensen die veerkracht ook kunnen tonen. Als je in een moeilijke thuissituatie zit en je hebt het moeilijk op je werk, dan is deze situatie natuurlijk heel lastig.

HR mag leidinggevenden faciliteren om juist dat gesprek te kunnen voeren met medewerkers. Daarnaast is het belangrijk dat HR ervoor zorgt dat het normaal wordt in organisaties dat mensen fijn werk hebben. Dat je je veel meer gaat richten op het makkelijker maken voor mensen.” 

Whitepaper ‘Aandacht voor medewerkers op afstand’ 

In de whitepaper ‘Aandacht voor medewerkers op afstand’ geeft de nieuwste lichting HR-trainees van Reijn een frisse blik op deze situatie; een situatie waarin HR ook op afstand dichtbij wil én moet staan. De trainees geven kleur aan diverse onderwerpen waar we als HR-professionals de afgelopen tijd bij stil hebben gestaan. Vraag de whitepaper aan of neem direct per e-mail contact op met Wendy Springvloet of bel 0492 – 50 66 40, om te kijken hoe ze jouw HR-vraagstuk kan beantwoorden. 

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.