Artikel
31 mei '13
31 mei '13
1 min

Ontvangen van werkbonus via loonheffing

De werkbonus is een heffingskorting voor belastingplichtigen van 60 tot 64 jaar die een arbeidsinkomen genieten. Momenteel ontvangen werknemers deze heffingskorting na afloop van het jaar of maandelijks van de Belastingdienst via de voorlopige aanslag. Met ingang van 1 januari 2014 bestaat de mogelijkheid om de werkbonus automatisch via de loonstrook te ontvangen.

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet
In het op 27 mei ingediende wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2013 is opgenomen dat de werkbonus met ingang van 1 januari 2014 door de werkgever kan worden toegepast bij de inhouding van de loonheffing. Daardoor ontvangen de werknemers de werkbonus automatisch maandelijks via hun loonstrookje, in plaats van na afloop van het jaar of maandelijks van de Belastingdienst via de voorlopige aanslag.

Bron: Rijksoverheid