Artikel
12 feb '15
12 februari '15
3 min

Werkbeleving ambtenaren blijft achter bij gemiddelde publieke sector

Ambtenaren zijn wat minder bevlogen en betrokken in hun werk dan andere werknemers in de publieke sector. Ook zijn ze minder tevreden over hun leidinggevende. Dit blijkt uit het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2014 (POMO 2014) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Aan POMO 2014, dat de titel ‘Werkbeleving in de publieke sector’ draagt, deden ruim 24.000 werknemers in de publieke sector mee. Hiervan zijn er ruim 9.000 in dienst bij het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Bevlogenheid en betrokkenheid

Ambtenaren bij gemeenten, provincies en het rijk scoren qua bevlogenheid en betrokkenheid ongeveer drie procent minder dan gemiddeld in de publieke sector. Ook waterschapsambtenaren scoren hier onder het gemiddelde. Dit is een relatief gegeven, want medewerkers in de publieke sector zijn in hoge mate bevlogen. De betrokkenheid ligt lager, maar wel geeft een relatief grote groep medewerkers in de publieke sector (72 procent) aan zich thuis te voelen in de organisatie waarvoor ze werken. Het onderwijs doet het het beste qua bevlogenheid en betrokkenheid. Werknemers bij Defensie zijn het meest betrokken (4,5 procent bovengemiddeld), maar scoren ondergemiddeld op bevlogenheid.

Vakmanschap

De publieke sector scoort behoorlijk goed op vakmanschap. Medewerkers van de rechterlijke macht en in het onderwijs hebben het meeste vertrouwen in hun vakmanschap. Ambtenaren bij gemeenten, provincies, het rijk en waterschappen en medewerkers van Defensie beschouwen zichzelf als minder vakbekwaam dan gemiddeld in de publieke sector. Rijksambtenaren hebben het minste vertrouwen in hun vakmanschap. Hun oordeel erover is 2 procent lager dan gemiddeld in de publieke sector.

Algemeen belang

Werknemers bij de rechterlijke macht vinden het leveren van een bijdrage aan de publieke zaak en het algemeen belang het belangrijkst. Ze worden gevolgd door provincieambtenaren, politiemedewerkers en gemeenteambtenaren. Het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, Defensie en universitair medische centra scoren onder het gemiddelde wat betrokkenheid bij de publieke zaak en het algemeen belang betreft.

Arbeidstevredenheid

De arbeidstevredenheid in de publieke sector stijgt al jaren. In 2004 was 76 procent van alle werknemers tevreden met hun baan. Dat is 82 procent geworden in 2014. De tevredenheid met de organisatie blijft hier bij achter, maar stijgt ook: van 55 procent in 2004 naar 64 procent in 2014. Medewerkers van waterschappen, universitair medische centra en provincies zijn het meest tevreden met baan en organisatie. Rijks- en gemeenteambtenaren, werknemers van het middelbaar beroepsonderwijs en Defensiemedewerkers scoren onder het gemiddelde qua tevredenheid met hun baan en organisatie. Medewerkers van Defensie en de politie zijn duidelijk het minst tevreden met hun organisatie.

Leidinggevenden

De tevredenheid met leidinggevenden neemt ook toe. Van de ambtenaren was maar liefst een kwart in 2014 (zeer) ontevreden over hun leidinggevende. Dit was 30 procent in 2004. Iets meer dan de helft (52 procent) van de ambtenaren was in 2014 tevreden tot zeer tevreden met de leidinggevende. In 2004 was dat 47 procent.

Bronnen: Arbeidenoverheid.nl, Binnenlands Bestuur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.