Artikel
17 jan '18
17 januari '18
3 min

Werk maken van werkgeluk

Een werkomgeving waarin mensen zich gewaardeerd en waardevol voelen en met plezier werken. Werkgevers die daar werk van maken, dat zijn de organisaties die de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Maar wanneer hebben mensen plezier in hun werk? Dat is voor iedereen anders. Het heeft met intrinsieke motivatie te maken, met kernwaarden, talenten, ambities, levensinstelling en voorkeuren. Maar er zijn ook voorwaarden en omstandigheden die het voor iedereen mogelijk maken met meer plezier te werken. 

Plezier in je werk 

Onderzoeken wijzen keer op keer uit dat organisaties met gemotiveerde, betrokken en bevlogen medewerkers het op alle fronten beter doen en hun doelstellingen sneller en gemakkelijker realiseren. Doordat medewerkers hun werk met plezier doen, realiseren ze meer van hun potentie en dragen ze meer bij aan de organisatiedoelstellingen.

Mensen die hun werk met plezier doen, zijn hard nodig om een organisatie vitaal en wendbaar te houden. Ze verhogen het aanpassingsvermogen van het geheel, doordat ze open staan voor nieuwe ontwikkelingen, oplossingsgericht denken en effectief samenwerken. Onmisbaar voor organisaties, zeker wanneer zij te maken hebben met ingrijpende veranderingen, reorganisaties of bezuinigingen.

Werk als waarde / de waarde van werk 

Werk moet voldoening geven, niet de gezondheid aantasten en bijdragen aan de vervulling van persoonlijke behoeften en ambities. We werken niet meer alleen voor een goede output (resultaat, target, geld). Ook de weg er naartoe (werkcondities en het werk zelf) moet goed zijn. Alleen mensen die hun werk als nuttig, waardevol en zingevend ervaren kunnen een optimale output leveren. De publieke sector kent bij uitstek werkgebieden waarin mensen centraal moeten worden gesteld, denk aan onderwijs en zorg en welzijn. 

Door hoge werkdruk en andere negatieve factoren, wordt het steeds moeilijker om werk als waardevol en zingevend te ervaren. Belangrijk is dat een medewerker zichzelf kan zijn en waarde kan toevoegen aan het werk. Capability Management helpt om de voorwaarden hiertoe te scheppen. Capability Management is een praktische methode om plezier in het werk hanteerbaar te maken en sturing te geven aan de processen die daarbij komen kijken.

De zeven werkwaarden van prof. dr. Jac van der Klink 

Een passend inkomen is belangrijk, maar zeker niet zaligmakend. Ook creativiteit en participatie zijn belangrijke kernwaarden in het werk. Prof. dr. Jac van der Klink is hoogleraar Psychische gezondheid en Duurzame inzetbaarheid in arbeid aan de Universiteit van Tilburg. Hij onderscheidt zeven werkwaarden waaraan in een organisatie moet worden voldaan om medewerkers duurzaam en met plezier inzetbaar te houden.

Gebaseerd op Van der Klink’s zeven werkwaarden zou een met plezier werkende medewerker dit van zichzelf kunnen zeggen: “In mijn werk kan ik zijn wie ik wil zijn en dingen doen die waarde toevoegen voor mij en mijn omgeving. Ik onderhoud betekenisvolle contacten met collega’s, leidinggevenden en cliënten. Ik blijf mezelf ontwikkelen en nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Ik word serieus genomen en betrokken bij belangrijke beslissingen die met mijn functioneren te maken hebben. Ik heb ruimte om mijn eigen doelen te stellen en draag bij aan iets waarvan ik vind dat het waardevol is. Ik verdien hiermee een goed inkomen.”

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.