Artikel
23 jun '20
23 juni '20
3 min

Werk aan behoud van kennis en ervaring binnen gemeenten

In 2019 kregen gemeenten meer medewerkers. Bijna alle gemeenten investeren in de instroom van jongeren. Er is echter te weinig aandacht voor het behoud van jonge ambtenaren tot 35 jaar. Dat geldt ook voor het vasthouden van ervaren ambtenaren tussen 35 en 55 jaar. Actief talentmanagement blijft erg belangrijk. Het gaat dan om het behoud van kennis en ervaring en de overdracht daarvan aan jonge ambtenaren, zodat de kennis bij de gemeenten blijft. Dit laat de Personeelsmonitor 2019 van het A&O fonds Gemeenten zien.

In de huidige coronatijd zijn flexibele en wendbare gemeenten en medewerkers volgens het A&O fonds Gemeenten belangrijker dan ooit. Hierbij gaat het om blijvende aandacht voor generaties en het meenemen van medewerkers in verandering. Het fonds benadrukt dat gemeenten daarover de komende tijd moeten nadenken en erin moeten investeren. Het A&O fonds Gemeenten maakt jaarlijks de Personeelsmonitor Gemeenten, zodat Nederlandse gemeenten over de nieuwste personeelscijfers kunnen beschikken.

Opleiding en ontwikkeling

De inspanningen die gemeenten leveren op het gebied van opleiding en ontwikkeling leiden niet tot grote veranderingen. Ze geven al jaren ongeveer hetzelfde uit en gebruiken dat geld al jaren op dezelfde (traditionele) manier, namelijk voor vakinhoudelijke trainingen en persoonlijke effectiviteit. Tegelijk blijkt de groep medewerkers in de leeftijd van 35 tot 55 jaar de afgelopen jaren het sterkst in aantal te zijn afgenomen. Het gaat daarbij om de ambtenaren met veel kennis en ervaring. Het A&O fonds Gemeenten stelt dat het voor gemeenten een grote uitdaging is om deze vakkennis de komende jaren vast te houden en tegelijk te werken aan het flexibel inzetten van medewerkers.

Instroom en uitstroom jongeren

Verreweg de meeste gemeenten (80 procent) schenken actief aandacht aan meer instroom van jongeren. Dat heeft succes, want de afgelopen vijf jaar steeg het aantal jongeren bij gemeenten. Wel neemt ook de uitstroom van jongeren ieder jaar wat toe (17 procent in 2019). De belangrijkste redenen dat jongeren uitstromen zijn te weinig carrièreperspectief en doorgroeimogelijkheden. Toch ontbreekt het bij 66 procent van de gemeenten aan een actief beleid tot behoud van deze jongeren. Het A&O fonds Gemeenten helpt gemeenten die dat oppakken met subsidie op maat.

Flexibilisering vlakt af

Net als in 2018 blijkt uit de Personeelsmonitor dat ook in 2019 bijna een vijfde (18 procent) van de bezetting flexibel was. Daarmee lijkt de trend van steeds meer flexibilisering af te vlakken. Ook meldt de helft van de gemeenten dat ze het flexibele deel van hun bezetting willen beperken.

Gemeentelijk personeelsbestand

Op 31 december 2019 werkten er 168.500 personen bij 355 gemeenten. Dit betekent voor het vierde jaar op rij een groei van het gemeentelijke personeelsbestand. Ook in 2019 zijn nieuwe taken en een daarmee samenhangende stijging van het budget de belangrijkste redenen voor de groei. De situatie in 2020 hangt volgens het A&O fonds Gemeenten grotendeels af van het verloop van de coronacrisis. Het fonds verwacht dat net als in 2019 de krapte op de arbeidsmarkt voor de functiegebieden automatisering/ICT, ruimtelijke ordening/milieu en welzijn/ jeugdzorg blijft bestaan.

Bron: A&O fonds Gemeenten

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.