Artikel
4 jun '21
4 juni '21
6 min

Waarom vertrouwen de toekomst is van de werknemerservaring

Een van de grootste lessen die organisaties van de pandemie hebben geleerd, is dat werknemers te vertrouwen zijn. Nu we beginnen te herstellen en ons op nieuwe manieren van werken voorbereiden, is het voor werkgevers van cruciaal belang om dit vertrouwen te behouden en een werknemerservaring op te bouwen die gebaseerd is op autonomie en keuze. Dit schrijft Gethin Nadin op de site van het Britse HRZone.

Voor 2020 wantrouwden veel werkgevers hun mensen, maar dit is volgens Nadin niet nodig. Hij stelt dat de pandemie ons veel lessen heeft geleerd. En niet in de laatste plaats dat we onze mensen echt kunnen vertrouwen. Als we dat doen, maakt het een belangrijk verschil voor hen en onze organisatie. Nadin haalt de Russische schrijver Anton Tsjechov aan die ooit zei: “Je moet mensen vertrouwen en geloven, anders wordt het leven onmogelijk”.

Experiment met vertrouwen

In 2018 schreef Nadin over een erg vooruitstrevend experiment van het Amerikaanse bedrijf Best Buy met het werknemersvertrouwen. Dit Best Buy-project uit 2010, gebaseerd op een resultaatgerichte werkomgeving, stelde werknemers in staat om overal te werken, zolang ze de klus maar klaarden.

Managers

Nadin vertelt dat het experiment een grote impact had op de cultuur bij de toen nog worstelende retailer. Het bedrijf zag een stijging van het moreel van de werknemers, een stijging van de productiviteit en een daling van het vrijwillig verloop. Ondanks de successen duurde het experiment niet lang, omdat managers zich meer moesten ontwikkelen dan ze wilden.

Weerstand

Veel Best Buy-managers worstelden met hun nieuwe gebrek aan controle en verzetten zich tegen de noodzaak om hun mensen blindelings te vertrouwen. “Hoewel we de afgelopen tien jaar een lange weg hebben afgelegd, gebiedt de eerlijkheid om te zeggen dat de tijd nemen om onze mensen te vertrouwen nog steeds iets is waar veel managers en organisaties mee worstelen”, aldus Nadin.

Bespioneerd personeel

In 2019 bleek uit onderzoek dat slechts een op de drie managers hun werknemers vertrouwen. Toen de coronapandemie uitbrak, krompen veel werkgevers volgens Nadin ineen bij de gedachte hun mensen te moeten vertrouwen en ze ‘uit het zicht’ te moeten laten werken. “De kranten stonden vol met verhalen over werkgevers die personeel bespioneerden en geheime software kochten om hen in de gaten te houden.”

Gebrek aan controle

Hoewel volgens de Edelman Trust Barometer van 2021 de meeste werknemers hun werkgever vertrouwden, denkt Nadin dat dat gevoel niet wederzijds was. “Managers worstelden met het gebrek aan controle over werken op afstand, en er kwamen verhalen naar voren van bazen die thuiswerkers zagen als ‘niet-werkenden’.”

Productiever

Terwijl de coronapandemie voortwoedde, begon de manier waarop we werkten volgens Nadin voor altijd te veranderen. Meer dan de helft van de werknemers vindt dat hun collega’s productiever waren dan normaal. En 90 procent van de organisaties gelooft dat hun cultuur verbeterd is tijdens Covid-19. “De pandemie dwong werkgevers om iets te doen dat de meest succesvolle organisaties al begrepen hadden: ze moesten hun mensen vertrouwen.”

Teruggebrachte portemonnees

Nadin noemt een van ’s werelds grootste experimenten op het gebied van vertrouwen. Hierbij gingen onderzoekers naar 40 landen en lieten 17.000 portemonnees in hotels, theaters en grote openbare plaatsen vallen. De onderzoekers vermoedden dat als ze geld in de portemonnee zouden stoppen, mensen deze minder snel zouden teruggeven. Zelfs 279 academische economen waren het daarmee eens. Hoe hoger de opbrengst, hoe kleiner de kans zou zijn dat iemand de portemonnee en het geld zou teruggeven. Maar dat gebeurde niet. Mensen gaven juist eerder de portemonnee terug naarmate er meer geld in zat. In 38 van de 40 landen was de kans groter dat mensen een portemonnee met geld inleverden dan een portemonnee zonder geld.

Verantwoordelijkheid

Een van de manieren die onderzoekers hebben gevonden om medewerkers betrouwbaar te laten handelen, is door hen te herinneren aan hun onderlinge verantwoordelijkheid. Bij vertrouwensoefeningen op de werkplek bleek dat werknemers veel betrouwbaarder zijn wanneer ze worden herinnerd aan of zich hebben aangemeld voor een gedragscode. Alleen al het zien van vertrouwen op het werk moedigt werknemers aan om betrouwbaarder te zijn. Soortgelijk onderzoek toont aan dat als we elkaar simpelweg vertrouwen, we culturen creëren met meer vertrouwen. De meeste mensen over de hele wereld zeggen dat ze erop vertrouwen dat mensen samenwerken, anderen in nood helpen en elkaar met respect behandelen.

Meer medewerkersbetrokkenheid

Bij de vergelijking van organisaties met weinig vertrouwen in hun medewerkers met organisaties met veel vertrouwen ziet Nadin een enorm verschil. De organisaties die hun medewerkers vertrouwen, kennen 74 procent minder stress bij de medewerkers, een 50 procent hogere productiviteit, 13 procent minder ziekteverzuim, 76 procent meer medewerkersbetrokkenheid en 40 procent minder burn-out.

Flexibel werken

“Als we erop vertrouwen dat onze mensen werken op een manier die voor hen het beste werkt, geven we ze autonomie en controle – twee belangrijke aspecten van het welzijn van onze medewerkers”, benadrukt Nadin. Hij gelooft dat flexibel werken hierdoor veel minder over beleid gaat en veel meer over onze cultuur. “Als we onze mensen niet in staat stellen om keuzes te maken over wanneer en hoe ze werken, zeggen we dat we geen vertrouwen in hen hebben. Waarom hebben we ze dan in de eerste plaats ingehuurd?” Ondanks alle voordelen die flexibel werken het afgelopen jaar opleverde voor werknemers en werkgevers, had het volgens Nadin allemaal niet kunnen gebeuren zonder vertrouwen.

Thuiswerken

Voor mei 2021 blijkt uit gegevens op Statista dat 90 procent van de werknemers nu zegt dat ze thuiswerken aan een vriend zouden aanbevelen. Maar liefst 87 procent zegt dat ze het gevoel hebben dat ze over de juiste tools beschikken om vanuit huis te werken. En 84 procent geeft aan dat hun managers nu begrijpen wat er nodig is om een team op afstand te leiden. Nadin meent dan ook dat het duidelijk is dat de meeste werknemers in de toekomst een zekere mate van keuze willen behouden over waar en hoe ze werken. “Mensen willen en moeten worden vertrouwd.”

De meerwaarde van vertrouwen

“Dit nieuwe niveau van vertrouwen moet op het werk worden omarmd als iemand van ons wil slagen. Welk werkpatroon je werknemers ook kiezen”, aldus Nadin. “Als we onze mensen vertrouwen, dan zeggen we daarmee dat we vertrouwen in hen en hun capaciteiten hebben.” Het afgelopen jaar hadden veel werkgevers volgens Nadin geen keuze om werknemers te vertrouwen, want ze moesten wel. Maar het heeft hem aan het denken gezet. “Welke andere geweldige dingen kunnen we bereiken voor onze mensen en onze organisaties als we er actief voor kiezen om meer te vertrouwen?”

Bron: HRZone

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.