Artikel
23 mrt '17
23 maart '17
4 min

Waarde diploma belangrijkste factor bij keuze van een opleiding

Organisaties investeren veel in de ontwikkeling van coachende en communicatieve vaardigheden. E-learning en blended learning (mix online leren en ‘gewoon’ onderwijs) zijn inmiddels bekende leervormen geworden. Van de werknemers heeft 60 procent er al ervaring mee. Zo blijkt uit het onderzoek HRD Trends van 2017 van NIDAP en Springest.

De onderzoekers ondervroegen meer dan 3940 werknemers uit verschillende Nederlandse branches. Vanwege het grote aantal respondenten maakte Springest nog twee andere trendrapporten op basis van het onderzoek van NIDAP. Het gaat om ‘HRD Trends 2017 in de Industriesector’ en ‘HRD Trends 2017 in de Zorgsector’.

Kennisverbreding

Van de respondenten van het HRD Trendsonderzoek geeft 59 procent aan kennisverbreding belangrijker te vinden dan verder specialiseren. Verder vindt 53 procent dat werkgevers voldoende doen om doorleren te stimuleren. Een belangrijke conclusie is dat 77 procent van werknemers meent dat doorleren altijd een eigen verantwoordelijkheid blijft. Maar 21 procent van de respondenten is op de hoogte van het scholingsrecht in de Wet werk en zekerheid (WWZ).

Verlagen drempel

De evolutie van leermethodes, zelfsturing en de versoepeling van werktijden zijn allemaal ontwikkelingen die invloed hebben op het verlagen van de drempel richting leren. De kosten zijn de belangrijkste reden dat medewerkers een opleiding uiteindelijk niet volgen. 31 procent van de ondervraagden geeft dat aan. Verder stelt 60 procent van de respondenten dat ze graag een persoonlijk leerbudget zouden hebben. Daarbij zegt 57 procent dat ze dan ook meer zouden gaan leren.

Diploma staat voorop

Volgens het onderzoek zijn de waarde van het diploma, de inhoudelijke kwaliteit en de bereikbaarheid de drie belangrijkste factoren bij de keuze voor een opleiding. De diplomawaarde heeft met 51 procent de meeste invloed op het kiezen van een opleiding. Maar 27 procent ziet de bijdrage aan de carrière als de belangrijkste reden om een opleiding te volgen.

Manager heeft meeste invloed

85 procent van de respondenten zoekt en boekt zelfstandig een opleiding. Vergeleken met de directe leidinggevenden heeft de HR-afdeling weinig invloed op een nieuw leermoment. Tijdens het zoeken, vergelijken en boeken van opleidingen beïnvloedt de manager de medewerker het meest. Daarnaast krijgt 25 procent advies van vrienden, familie en collega’s bij het zoeken naar een opleiding. Verder is een belangrijke rol weggelegd voor de gelijken van medewerkers in het leerproces. Zo heeft 53 procent van de ondervraagden een voorkeur voor groepen met vakgenoten.

Populairste leeronderwerpen

Volgens het onderzoek zijn de populairste onderwerpen per onderwijsniveau:

MBO-niveau
Zorg & welzijn
Financieel / administratief
Technische opleidingen

HBO-niveau
Zorg & welzijn
Bedrijfskunde
Onderwijs

HBO+ -niveau
Onderwijs
Zorg & welzijn
Management

Op HBO- en HBO+ -niveau komen HRM-opleidingen op de vierde plaats.

Leren in de industriesector

Het onderzoek laat zien dat de organisatie van het leren in de industriesector veelal traditioneel verloopt. Wel hebben veel medewerkers te maken gehad met ‘nieuwe’ leermethodes als e-learning en blended learning. Toch loopt een groot deel van het leren nog steeds via traditionele cursussen en trainingen, vooral op het gebied van veiligheid & arbo en analytische vaardigheden. Bij langdurige opleidingen valt met name op dat masteropleidingen op HR-niveau populair zijn. Een opvallende conclusie is dat 100 procent van de medewerkers in de industriesector aangeeft dat ze meer zouden gaan leren met een persoonlijk leerbudget.

Nieuwe leermethodes in de zorgsector

In de zorgsector pakken organisaties nieuwe manieren van leren op. Veel medewerkers hebben ervaring opgedaan met ‘nieuwe’ leermethodes zoals e-learning en blended learning. De meerderheid van de opleidingen zijn op HBO-niveau en duren langere tijd. Dat geeft de doorgroeimogelijkheden in de zorg aan. Verder zijn trainingen en cursussen op het gebied van persoonlijke effectiviteit erg populair. Medewerkers op bachelorniveau volgen na zorgenwelzijn-opleidingen het meeste bedrijfsmanagementopleidingen. Dat zijn op masterniveau HRM-opleidingen. Maar vijftien procent van de medewerkers uit de zorgbranche heeft een persoonlijk leerbudget. Verreweg de meeste van deze persoonlijke leerbudgetten hangen af van het salaris.

Bron: Managersonline.nl