Artikel
22 apr '10
22 april '10
1 min

Vrij op Bevrijdingsdag?

Op Bevrijdingsdag wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog gevierd. Omdat het Duitse leger op 5 mei  1945 capituleerde in Nederland vieren we in ons land de bevrijding op 5 mei. Na de bevrijding werd bepaald dat Bevrijdingsdag om de vijf jaar gevierd zal worden. Pas in 1990 werd 5 mei uitgeroepen tot een nationale feestdag waarop jaarlijks de bevrijding van het Nederlandse koninkrijk in 1945 gevierd en herdacht zal worden.  

Echter, dit betekent niet dat iedereen automatisch vrij is op 5 mei. De Nederlandse regering heeft bepaald dat werkgevers en werknemers zelf afspraken hieromtrent moeten maken. Als er afspraken zijn gemaakt dan zijn deze terug te vinden in de cao. In de meeste cao’s is vastgelegd dat werknemers eens in de vijf jaar recht hebben op een betaalde vrije dag. Als er geen afspraken zijn gemaakt over het al dan niet verschaffen van betaald verlof op 5 mei of de bedrijfstak kent geen cao dan beslist de werkgever hierover.

Bronnen:
P&O Actueel
Wikipedia