Artikel
7 nov '16
7 november '16
3 min

Vóór 112 is er de BHV

Bij ongevallen, brandjes of andere calamiteiten komen deze personen als eerste in actie: de bedrijfshulpverleners. Jaarlijks is er aandacht voor hen tijdens de Dag van de BHV. Dit jaar valt deze dag op maandag 7 november en is het thema: Vóór 112 is er de BHV.

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de medewerkers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen). Bedrijfshulpverleners zijn als eerste in de organisatie verantwoordelijk voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en het bestrijden van brand, het beperken van de gevolgen van ongevallen en het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle medewerkers en andere personen in de organisatie. Een taak met een grote verantwoordelijkheid dus, die niet iedereen op zich kan, of wil nemen. Daarom worden deze collega’s ieder jaar in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de BHV.

Volgens artikel 15 van de Arbowet is het verplicht om één of meerdere BHV’ers aan te stellen. De Arbowet stelt echter geen concrete eisen aan het aantal BHV’ers en hun opleiding. Wel behoren de BHV’s te beschikken over ‘voldoende deskundigheid’. Wat dit concreet betekent wordt beschreven in de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Hierin staat welke risico’s de arbeid voor de medewerkers met zich meebrengt. Ook bevat het een plan van aanpak waarin is beschreven welke maatregelen wanneer zullen worden genomen om die risico’s te bestrijden. Er wordt beschreven hoeveel BHV’ers nodig zijn en over welke kennis en vaardigheden ze moeten beschikken. De ondernemingsraad kan meepraten over de invulling van de BHV.

Wat kan je zelf doen?

Niet alleen tijdens werk kan er iets onverwachts gebeuren. Dat kan bij ook op de sportclub, thuis of op straat. Niet altijd is er een BHV’er of EHBO’er in de buurt. In dit soort situaties is het fijn als je zelf ook weet wat je moet doen en hoe te handelen.

De EHBO-app van het Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft een ontzettend handige app gemaakt met veel EHBO informatie. Je kunt snel opzoeken wat je moet doen bij een verstikking of vergiftiging en kunt jouw kennis ook controleren met de zelftest. Hierin vindt je snel de dichtstbijzijnde AED en het bevat tevens uitleg over medische handelingen, waaronder reanimeren.

Reanimatie
Het kan zomaar gebeuren dat een collega, vriend, familielid of onbekende in jouw bijzijn bewusteloos raakt. Helaas is dan niet altijd een professionele hulpverlener of BHV’er in de buurt, maar het kan zijn of haar leven redden als je zelf kunt reanimeren. Hiervoor zijn verschillende cursussen beschikbaar of kijk op de website van de Hartstichting hoe te reanimeren in 6 stappen.

Brandblusmaterialen
Een kleine brand is (bijv. thuis) mogelijk zelf te blussen. Een kleine brand is in dit geval een smeulende of brandende prullenbak, vlam in de pan of een stapel papier die vlam gevat heeft. Zodra het vuur om zich heen grijpt is dit niet meer zelf te blussen! Ook als er rook hangt moet je er wegwezen. Voor de BHV geldt de regel “waar rook is, is geen BHV’er”, houdt die zelf ook aan. 

Ten slotte: Is een van jouw collega’s actief als BHV’er? Zet deze persoon dan in het zonnetje op 7 november!

Bron: Rendement.nl; www.112bhv.nl; Wikipedia

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.