Artikel
22 jan '14
22 januari '14
3 min

VNG legt zorgen rondom WMO bij kabinet

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft op 13 januari jl. de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze nieuwe wet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden voor het organiseren van passende ondersteuning om mensen langer thuis te laten wonen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft vrijdag in een persconferentie laten weten de plannen in de huidige vorm af te wijzen en legt de zorgen nu bij het kabinet neer. 'Wij verwachten een adequate reactie van het kabinet. Het kabinet is nu aan zet'.

Passende ondersteuning
Mensen die het thuis niet meer alleen redden, krijgen straks via de nieuwe WMO passende ondersteuning die ze in staat stelt om een gestructureerd huishouden te voeren. Gemeente en cliënt gaan gezamenlijk de ondersteuningsbehoefte bespreken, met de eigen mogelijkheden en behoeftes als uitgangspunt. Gemeenten gaan ook actief samenwerken met zorgverzekeraars bij het organiseren van de zorg en ondersteuning in wijken en dorpen.  Gemeenten krijgen 3,9 miljard euro voor de nieuwe verantwoordelijkheden. De nieuwe WMO zal per 1 januari 2015 in werking moeten treden.

Geen uitstel?
Het kabinet wil niet wachten met het invoeren van de nieuwe WMO, zo blijkt met de verzending van het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. De Raad van State vroeg zich eerder af of de invoeringstermijn van de nieuwe wet realistisch is en adviseerde de staatssecretaris de wet langer in overweging te nemen, gelet op de inspanningen die van gemeenten worden verwacht.

Gemeenten zijn kritisch
De afgelopen tijd kwamen al verschillende tegengeluiden in het nieuws vanuit diverse gemeenten. Een dag na de indiening van het wetsvoorstel bleek inderdaad dat slechts 33% van de gemeenten met het wetsvoorstel kon instemmen. Ruim 300 van de 403 gemeenten in Nederland namen deel aan de ledenraadpleging van de VNG. 67% van de gemeenten is het nog niet met de plannen eens.

De drie belangrijkste bezwaren van gemeenten bij de huidige voorstellen zijn:

  1. Er is onvoldoende waarborg voor samenwerking met zorgverzekeraars, waardoor de samenwerking te vrijblijvend blijft.
  2. De huidige budgettaire kaders, met overgangsrechten voor de burger maar zonder overgangsmaatregelen voor de gemeenten, plaatsen gemeenten voor financiële risico’s.
  3. Het ontbreken van regie van het kabinet op de drie decentralisaties, behalve over de WMO krijgen gemeenten ook de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg en de sociale werkvoorziening.

VNG legt de bal bij kabinet
‘Gemeenten omarmen de gedachte van de decentralisatie van de zorg nog steeds’, aldus VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma. ‘Gemeenten zijn al heel ver in de voorbereiding. Maar het voorwaardenpakket zoals het er nu ligt is ontoereikend voor een verantwoorde invoering van de nieuwe taken. Het moment is dan ook aangebroken dat gemeenten zeggen: op deze manier en onder deze voorwaarden kunnen wij het niet doen.’ De VNG wijst de plannen in de huidige vorm dan ook af, zo blijkt vrijdag in een persconferentie, en legt de zorgen nu bij het kabinet neer. ‘Wij verwachten een adequate reactie van het kabinet. Het kabinet is nu aan zet’.

Bron: Rijksoverheid, VNG

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.