Artikel
2 sep '15
2 september '15
2 min

Vmbo moet zich voorbereiden op krimp

Het voortgezet onderwijs krijgt de komende jaren steeds meer te maken met de gevolgen van demografische krimp. Daardoor wordt het vooral voor het vmbo lastig om in heel Nederland alle schoolsoorten aan te bieden. Schoolbesturen en gemeenten moeten daarom tot actie overgaan.

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) schrijft hierover in een voortgangsrapportage over de aanpak van leerlingendaling. Hij stelt dat het onontkoombaar is dat middelbare scholen vanwege krimp steeds vaker afdelingen moeten sluiten. De beschikbaarheid van alle schoolsoorten komt zo echter volgens de staatssecretaris in het geding. “Scholen in krimpregio’s moeten daarom snel in actie komen om samen met andere scholen in hun omgeving goed en bereikbaar onderwijs in stand houden.”

Primair onderwijs

Dekker kwam twee jaar geleden met plannen om de gevolgen van krimp in het onderwijs op te vangen. Tot nu toe had vooral het primair onderwijs onder de krimp te leiden. Intussen onderkent 70 procent van de besturen in het primair onderwijs de omvang van het probleem. In plaats van dat ze wachten tot een concurrerende school ‘omvalt’, overleggen ze steeds vaker met collegabesturen om samen voor een goed en gevarieerd regionaal onderwijsaanbod te zorgen.

Basisscholen

Een team van experts vanuit het ministerie van OCW helpt schoolbesturen en gemeenten bij het in actie komen. Met geld van OCW zijn in 112 gemeenten inmiddels zogeheten procesbegeleiders aan het werk gegaan om besturen te ondersteunen bij het nemen van de juiste maatregelen. Daarnaast wordt wetgeving aangepast die basisscholen belemmert bij het starten van samenwerking. Deze succesvolle aanpak wil Dekker ook gebruiken in het voortgezet onderwijs.

In de praktijk

Een voorbeeld van de aanpak in het voortgezet onderwijs zijn de vier leerwegen in het vmbo. Het is in dunbevolkte gebieden steeds lastiger om alle vier leerwegen aan te bieden. Scholen kunnen afspreken wie welke richting aanbiedt en zo toch een dekkend aanbod verzorgen. Verder kunnen vmbo-scholen soms prima een (duur) praktijklokaal of zelfs een gebouw delen en zo de kosten beperken.

Wetswijziging

Dekker zorgt er met een wetswijziging voor dat scholieren een deel van een opleiding op de ene plaats doen en een ander deel op een andere locatie. Ze kunnen dan de onderbouw dicht bij huis volgen en de bovenbouw, waarbij ze zich specialiseren, op een locatie wat verderop.

Op de nieuwe website www.leerlingendaling.nl staat meer informatie voor scholen en gemeenten.

Bron: Rijksoverheid.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.