Artikel
28 okt '20
28 oktober '20
7 min

Verzuim is onze zorg!

Als jong meisje wist ik precies wat ik wilde gaan doen: werken in de zorg. Ik zag mijzelf al helemaal lopen in een witte jurk door de lange gangen van het ziekenhuis. Zo bezocht ik diverse open dagen van scholen, waarmee ik uiteindelijk een baan in de zorg zou kunnen gaan uitoefenen. Helaas bleek dit idee in de praktijk niet zo succesvol. Tijdens een open dag mocht ik alvast even oefenen door een spuit in een sinaasappel te zetten. Ik viel direct flauw en mijn droom viel in duigen.

Gelukkig was ik niet voor één gat te vangen en zocht ik verder naar een opleiding waarmee ik wel kon zorgen, maar dan niet meer zo letterlijk. Uiteindelijk kwam ik terecht in het HRM werkveld en houd ik me inmiddels al 25 jaar bezig met ‘zorg’ rondom mens en werk.

Zorg is een breed begrip en Driessen, waar ik werkzaam ben als casemanager, vertaalt dit in het hebben van aandacht voor onder andere werkgeluk, duurzame inzetbaarheid, verzuimpreventie en een degelijke verzuimbegeleiding voor onze flexibele medewerkers. Graag geef ik je een kijkje op de afdeling verzuim van Driessen.

Verzuimbegeleiding in de driehoeksrelatie

Om te kunnen begrijpen hoe Driessen de verzuimbegeleiding insteekt is een stuk achtergrondinformatie nodig. De flexibele medewerkers van Driessen zijn werkzaam bij opdrachtgevers in de publieke sector. Dat betekent dat Driessen een werkgever op afstand is en er sprake is van een zogenaamde driehoeksrelatie (Driessen, opdrachtgever en flexibele medewerker). Om de processen rondom het werkgeverschap zo efficiënt mogelijk te maken voor de flexibele medewerkers en opdrachtgevers wordt vrijwel alles rondom bijvoorbeeld contracten, loonstroken en declaraties digitaal geregeld via Mijn Driessen. Op die manier ontzorgen wij de flexibele medewerker en de opdrachtgever en ligt de focus op het werk en de contacten tussen de flexibele medewerker en de opdrachtgever.

Als werkgever op afstand vindt Driessen het erg belangrijk om goed werkgever te zijn en vanzelfsprekend kan dat niet helemaal digitaal. Een van de uitzonderingen is de verzuimbegeleiding. De visie van Driessen is dat arbeidsongeschiktheid altijd maatwerk hoort te zijn, waarbij een persoonlijke aanpak onvermijdelijk is.

Verzuimpreventie

Vanuit Driessen worden veel initiatieven genomen om de medewerkers betrokken en bevlogen te houden. Dit is niet altijd voldoende om een flexibele medewerker die uit dreigt te vallen aan boord te houden. Vooral niet omdat wij werkgever op afstand zijn in de driehoeksrelatie. Toch zijn de flexibele medewerkers waar arbeidsongeschiktheid dreigt regelmatig al eerder in beeld bij de afdeling verzuim van Driessen. Dit komt door signalen die onze contacten met HR en de leidinggevende bij de opdrachtgever ons geven of omdat een flexibele medewerker al regelmatig verzuimt. Het doel is om de flexibele medewerker duurzaam inzetbaar te houden en een ziekmelding is een signaal dat er iets aan de hand is, waardoor de duurzame inzetbaarheid risico loopt. Als dit vaker gebeurt dan bestaat de kans dat de flexibele medewerker op termijn langdurig uitvalt. Daarom wordt in dergelijke situaties preventief een gesprek gevoerd met de flexibele medewerker om te bekijken wat Driessen, als werkgever, voor de flexibele medewerker kan betekenen.

Soms is een gesprek waarin er aandacht is voor de situatie al voldoende. Maar het kan ook zijn dat er iets aan de hand is waarvoor een preventieve interventie ingezet moet worden. We denken dan aan een aanpassing op de werkplek, de inzet van een coach, een cursus mindfulness, wachtlijstbemiddeling in de zorg of wellicht heeft deze medewerker zoveel op zijn bordje dat er (op advies van de bedrijfsarts) preventief een gedeeltelijke ziekmelding wordt geadviseerd. Kortom, voorkomen is beter dan genezen.

“Onze verzuimbegeleiding is voornamelijk gericht op een duurzame terugkeer in werk.”

Verzuimbegeleiding

Als de flexibele medewerker te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid is er al vanaf de eerste week telefonisch, en waar nodig persoonlijk contact met de verzuimconsulent, bedrijfsarts en/of casemanager van Driessen. In een dergelijke situatie is er dus geen sprake meer van een werkgever op afstand, maar zijn we wel degelijk werkgever dichtbij. De gehele verzuimbegeleiding is voornamelijk gericht op duurzame terugkeer in werk. Ook als dat misschien bij een andere opdrachtgever is of zelfs bij een andere werkgever via Driessen Doorstroom. Globaal verdelen we de ziekmeldingen in 3 categorieën: medisch, privé en werk. Vanzelfsprekend bestaan er ook combinaties van deze drie.

Medisch

De flexibele medewerker is uitgevallen met klachten waarvoor adequate behandeling ingezet dient te worden via een deskundige. Dit kan zijn op het gebied van mentale of fysieke klachten of een combinatie van beiden. De bedrijfsarts geeft advies over de soort behandeling die ingezet kan worden, bijvoorbeeld een doorverwijzing naar een praktijkondersteuner of fysiotherapeut. Wij denken mee om de adequate zorg op een passende wijze op te starten. Daarnaast geeft de bedrijfsarts advies over de arbeidsmogelijkheden die er nog wel zijn en hoe deze ingezet kunnen worden. Samen met de flexibele medewerker en de opdrachtgever maken we re-integratie afspraken om de beschikbare mogelijkheden te benutten. Indien mogelijk wordt dit gedaan in een persoonlijk gesprek tussen deze drie partijen.

Privé

De flexibele medewerker is (tijdelijk) arbeidsongeschikt, omdat er sprake is van een situatie in de privésfeer die alle aandacht vraagt. We denken dan bijvoorbeeld aan mantelzorg, een echtscheiding of overlijden. In een dergelijke situatie wordt in een gesprek met de medewerker en de opdrachtgever bekeken of er inderdaad sprake is van verzuim. Het kan ook zijn dat de flexibele medewerker  valt onder een bijzonder verlofregeling. Daarnaast wordt gezocht naar de behoefte van de medewerker. Geeft het al lucht als de medewerker tijdelijk een paar uur minder gaat werken of kan hij hulp gebruiken bij het verlichten van de privésituatie? De bedrijfsarts geeft hierin een advies.

Werk

Tot slot kan het voorkomen dat de flexibele medewerker uitvalt met klachten die vooral te herleiden zijn naar de uitvoering van de functie of de situatie op het werk. Bijvoorbeeld een conflict met de leidinggevende of een collega, niet op de goede plek zitten, klachten die ontstaan door de zwaarte van de werkzaamheden, geen voldoening uit het werk halen of de lange reistijd die opbreekt. Als de oorzaak te herleiden is naar de werksituatie wordt er een afspraak gemaakt voor een driegesprek met de casemanager en leidinggevende om samen te komen tot aanpassingen om de flexibele medewerker weer op de juiste weg te helpen. Ook in deze situatie kan de bedrijfsarts ingezet worden voor advies.

Niet altijd ligt het voor de hand dat de medewerker terugkeert naar de eigen werkplek. Regelmatig is juist  het ‘ziek’ zijn de trigger om eens over de grenzen heen te kijken en van koers te veranderen. Ook gebeurt het regelmatig dat tijdens het verzuim het tijdelijke contract afloopt. Vanaf dat moment kan de medewerker recht hebben op een Ziektewet uitkering via Driessen. De afdeling verzuim blijft in een dergelijke situatie de verzuimbegeleiding verzorgen, de bedrijfsarts blijft adviseren over de arbeidsmogelijkheden en via Driessen Doorstroom worden medewerkers, indien er arbeidsmogelijkheden zijn, geholpen bij het zoeken naar een andere passende werkplek.

Maatwerk

Bij verzuimbegeleiding gaat het, zoals al eerder benoemd, dus altijd om maatwerk. Dit is op opdrachtgever niveau, op afdelingsniveau en op individueel niveau. Maar dit kan ook gelden voor specifieke groepen flexibele medewerkers. Zo zijn er bijvoorbeeld steeds vaker medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk via Driessen bij onze opdrachtgevers. Deze groep heeft vaak specifieke en andere aandacht nodig dan de reguliere flexibele medewerkers. Ook hierin zijn we vanuit de afdeling verzuim actief betrokken bij zowel de opdrachtgever als de flexibele medewerker, maar hebben we ook contact met gemeenten en UWV. Kortom, verzuim en re-integratie is onze zorg, waar wij op een persoonlijke manier invulling aan geven.

Meer weten?

Wil je weten wat Driessen voor jou kan betekenen op het gebied van verzuim? Neem dan gerust contact op via 0492 – 50 66 66. De verzuimafdeling staat je graag te woord en denkt graag met je mee.

Dit artikel is geschreven door Nicole Keijzers, werkzaam als casemanager bij Driessen.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.