Artikel
14 apr '16
14 april '16
3 min

Vertrouwen op de werkvloer groeit

Werknemers ervaren dat managers minder aan vriendjespolitiek doen. Ook vinden ze dat collega’s promoveren die dat verdienen. Sinds 2011 was de relatie tussen managers en medewerkers nog nooit zo goed. Zo blijkt uit het onderzoek Best Workplaces 2016 van Great Place to Work onder 28.000 werknemers.

Het jaarlijkse onderzoek van Great Place to Work draait om een model met vijf waarden: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap. Aan het onderzoek werkten deze keer 126 organisaties mee. Daarvan deden 77 organisaties mee voor een lijst van Best Workplaces. Hiervan kwalificeerden er zich 64 ook daadwerkelijk als Best Workplace.

Betere relatie met management

De relatie tussen managers en medewerkers lijkt beter dan ooit. Dit bevordert de sfeer op de werkvloer. Van de medewerkers van de Best Workplaces meent 76 procent (stijging van drie procent ten opzichte van 2015) dat het management oprecht in hen is geïnteresseerd. Daarnaast ervaren ze minder onpartijdigheid. Het percentage van medewerkers van Best Workplaces dat vindt dat promoties alleen gaan naar mensen die dit verdienen, steeg ten opzichte van 2015 met vier procent naar 70 procent. Ook nam het aandeel medewerkers dat het eens is met de stelling dat hun managers geen voortrekkersgedrag vertonen toe met vijf procent naar 72 procent.

Meer vertrouwen

Het onderzoek laat na vier jaar stilstand een stijging zien van de ‘Trust Index’, de gemiddelde score op de vijf waarden uit het onderzoek. In 2016 scoorden de 64 Best Workplaces 82 procent op deze index. Dat was 81 procent in 2015. Opvallend is ook dat de Best Workplaces dit jaar duidelijk hoger scoren op respect (van 77 naar 79 procent) en eerlijkheid (van 80 naar 82 procent). De al hoog scorende waarde kameraadschap nam in 2016 nog toe van 86 procent naar 87 procent. Trots bleef gelijk met 85 procent. Dat gold ook voor geloofwaardigheid. Net als in 2015 scoorde dat 80 procent.

Delen in winst bedrijf

Caroline Mullers, senior consultant bij Great Place to Work ziet naast het positieve nieuws ook aandachtspunten. “Ondanks dat steeds meer medewerkers vinden dat ze eerlijk meedelen in de gerealiseerde winst van het bedrijf, zijn slechts zes op de tien medewerkers het eens met deze stelling. Dit is hiermee de laagst scorende stelling uit het onderzoek.” Daarnaast geven medewerkers aan dat het management een minder duidelijk beeld heeft waar de organisatie naartoe gaat (73 procent, daling van twee procent). Ook zijn medewerkers van de Best Workplaces trots op hun organisatie, maar minder trots op de bijdrage van hun organisatie aan de maatschappij. De top vijf van de Best Workplaces is daar juist wel sterk in.

Individuele ontwikkelingsmogelijkheden

De beste organisaties om voor te werken investeren volgens Mullers veel in de individuele ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers. Voorbeelden daarvan zijn het betrekken van medewerkers, aandacht voor de werk-privébalans en persoonlijke aandacht en zorg voor de medewerker. “We zien dat veel organisaties bijzondere programma’s en activiteiten op touw zetten. Het echte verschil wordt niet gemaakt bij programma’s die zich richten op de ontwikkeling van de medewerker in zijn taken, maar op de ontwikkeling van de persoon.”

Bronnen: Managersonline.nl, PW De Gids, Great Place to Work

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.