Publiek Perspectief is vanaf nu Trends in HR. Blijf via dit platform op de hoogte van de laatste trends & ontwikkelingen voor HR.

Artikel/ 9 november 2019

Verplichting afleggen zelfde eed of belofte

Bij het aanvaarden van een baan bij de overheid is een werknemer verplicht een eed of belofte af te leggen. Echter, binnen de overheid zijn er verschillende varianten van de eed en belofte.

Afleggen ambtseed of ambtsbelofte

Met een eed of belofte beloven ambtenaren dat zij hun werk goed zullen doen. Het verschil tussen de eed en de belofte is voornamelijk een religieus verschil. Bij een eed zweert men op de Bijbel en God en bij de belofte niet. Het letterlijke verschil zit hem vooral in de laatste zin van de eed of belofte. Bij de eed is dit namelijk: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!” en bij de belofte: “Dat verklaar en beloof ik!”.

Een werknemer in de gemeentelijke sector is vanaf 1 januari 2020 verplicht de eed af te leggen volgens een vastgesteld formulier. Dit formulier is terug te vinden bij artikel 4, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017. Het is niet verplicht om gebruik te maken van een specifiek formulier op naam van de organisatie. Je mag kiezen uit alle formulieren die in de bijlage staan. Het gekozen formulier moet uiteraard wel passend zijn. Zo is een formulier dat is toegespitst op het griffiepersoneel niet bedoeld voor het laten afleggen van de eed door een werknemer die niet voor die functie is aangenomen.

HRM Kennissysteem RAP voor de overheid

Als HRM-afdeling of medewerker altijd antwoord krijgen op HRM-vragen? HRM-kennissysteem RAP geeft medewerkers digitaal inzicht in arbeidsvoorwaarden en aanvullende lokale regelingen. Kijk op www.ijk.nl voor meer informatie.

 

Deel deze pagina
Leffert Snackers
Leffert Snackers is werkzaam als jurist bij IJK.
Meer van deze auteur