Artikel
29 okt '19
29 oktober '19
3 min

Ambtsjubileumgratificaties, hoe zit het ook alweer?

Regelmatig zijn er vragen bij gemeentelijke organisaties over de uitkering bij jubilea zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de CAO Gemeenten. Ook krijgen de arbeidsrechtspecialisten van IJK regelmatig vragen om de lokaal geldende afspraken te controleren. In de vorm van overgangsrecht gelden deze afspraken tot uiterlijk 31 december 2020. Op dit overgangsrecht is het bepaalde in artikel 3.18 niet van toepassing.

Toekennen jubileumuitkering

De grondslag voor het toekennen van een jubileumuitkering is per 1 januari 2020 vastgelegd in artikel 3:18 van de CAO Gemeenten. In dit artikel wordt voor het eerst expliciet gedefinieerd wat er onder overheidsdienst in de CAO Gemeenten wordt verstaan. Het is namelijk de tijd die de werknemer in dienst is geweest bij een ABP aangesloten werkgever. Hierbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen een arbeidsovereenkomst of voorheen een aanstelling bij de werkgever noch tussen een voltijd of deeltijd dienstverband. Ook hoeft de werknemer zelf niet per se als ambtenaar aangesteld te zijn geweest.

Voor het bepalen van de dienstjaren tellen de volgende situaties nooit voor de berekening mee:

  • tijd bij de vrijwillige brandweer;
  • onbetaalde baantjes, werkervaringsplaatsen of stages.

Uitkering belast of onbelast?

Bij een ambtsjubileum vanwege 25 en 40 óf 50 dienstjaren is de uitkering onbelast. Dit geldt niet voor de zogenaamde proportionele jubileumuitkering die de werknemer kan ontvangen bij een reorganisatieontslag of ontslag vanwege volledige arbeidsongeschiktheid. Deze proportionele jubileumuitkering wordt toegekend wanneer de werknemer zonder reorganisatieontslag of ontslag vanwege volledige arbeidsongeschiktheid binnen een periode van vijf jaar de jubileumleeftijd van 25 respectievelijk 40 óf 50 jaar kan bereiken. Voorwaarde is wel dat de werknemer tussentijds de AOW-gerechtigde leeftijd niet bereikt.

De Cao Gemeenten kent geen grondslag voor het toekennen van uitkering bij een dienstjubileum. Van een dienstjubileum is sprake bij het volbrengen van een vooraf vastgesteld aantal jaren in dienst bij dezelfde organisatie. Sommige organisaties kennen onder het overgangsrecht ook een ambtsjubileumuitkering bij 12½ jaar overheidsdienst toe. Deze uitkering is altijd een belaste uitkering.

Ben je werknemer bij een gemeentelijke organisatie en heb je vragen over dit onderwerp? Dan is het verstandig om de arbeidsvoorwaardenregeling vooraf te raadplegen. Kom je er dan nog niet uit, neem dan contact op met de HRM-adviseur binnen je organisatie. Wanneer je werkzaam bent in een andere sector dan gelden voor de berekening van het ambtsjubileumuitkering weer andere voorwaarden dan hiervoor beschreven. Raadpleeg in dat geval de cao of HRM-adviseur.

Ben je HRM-adviseur en heb je vragen over de toekenning van een jubileumuitkering? Raadpleeg dan HRM kennissysteem RAP of een van de arbeidsrechtspecialisten van IJK.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 1 / 2. Aantal stemmen 2

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.