Artikel
30 mrt '11
30 maart '11
2 min

Verlagen werkdruk belangrijk in onderhan­de­lingen CAO VO

De onderhandelingen rondom de cao-vo zijn in een cruciale fase beland volgens de bonden. De belangrijkste gespreksonderwerpen zijn: de verlaging van de werkdruk door het opnemen van een maximum lestaak in de cao en het wetsvoorstel onderwijstijd. Door de werkgevers is een voorstel gedaan voor een urennorm.

Wetsvoorstel onderwijstijd
Op donderdag 17 maart vond in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats over het concept wetsvoorstel onderwijstijd. De VO-raad ziet in het wetsontwerp van minister Van Bijsterveldt mogelijkheden om de werkdruk in het onderwijs aan te pakken. De kern van het ontwerp is dat scholen voor onderwijs (onderwijstijd) moeten zorgen.

Meer ruimte voor de normjaartaak
De normjaartaak voor docenten is vastgesteld op 1659 uur en het wetsontwerp verandert daar niets aan. Het wetsontwerp biedt meer ruimte om de normjaartaak in te vullen doordat er minder tijd mag worden besteed aan de opbouw en afbouw van een schooljaar. Is dat nu nog vaak 1 tot drie weken, volgens het wetsvoorstel kan dit worden verlaagd naar 5 dagen.

Omdat voor docenten niet het aantal verlofuren, maar het aantal uren dat zij werkzaamheden moeten verrichten vastgesteld staat, neemt de periode waarover de normjaartaak ingevuld kan worden hierdoor toe. Dat betekent dat hetzelfde aantal uren in meer dagen ingevuld kunnen worden en dat zou de werkdruk voor docenten kunnen verlagen

Bonden zien wetsvoorstel niet als oplossing

Het wetsvoorstel onderwijstijd is voor wat betreft de bonden onnodig. Met een schooljaar van 40 weken is het goed mogelijk om 38 volledige lesweken te geven. Daardoor ontstaat voldoende onderwijstijd. Dinsdag 29 maart zijn de onderhandelingen tussen de bonden en de werkgevers voortgezet. Zodra daar meer over bekend is zullen we dat op www.driessen.nl/goedbekend publiceren.

Bron: SBO, VO-raad