Artikel
9 jul '15
9 juli '15
3 min

Uitbesteding van operationele HR-taken in het onderwijs

In een eerder bericht over de uitbestedingstendens van HR-taken hebben we aandacht besteed aan verschillende visies die bij deze overweging een rol spelen. Specifiek binnen de sector onderwijs zien we op basis van onze ervaringen dat onderwijsorganisaties van oudsher vooral kiezen voor de uitbesteding van de personeels- en salarisadministratie. Met name het ontbreken van de kennis (kwalitatief én kwantitatief) leeft als argument. Inmiddels zien we met de intrede van e-HRM binnen de sector onderwijs echter ook bredere toepassingsmogelijkheden ontstaan.

Specialistische kennis

Binnen de sector onderwijs is outsourcing vooral aan de orde binnen het primair en het voortgezet onderwijs (PO en VO). Dat lijkt met name te maken te hebben met schaalgrootte en beschikbare capaciteit. Organisaties in het PO en VO noemen het beschikken over specialistische kennis als belangrijkste motief om operationele HR-activiteiten uit te besteden. Het blijkt een hele kluif om de deskundigheid op het gebied van personeels- en salarisadministratie op peil te houden, wanneer er in de eigen organisatie onvoldoende kwalitatieve- dan wel kwantitatieve capaciteit beschikbaar is. Daarnaast wordt ook kosten- en tijdsbesparing als argument genoemd in de afweging om uit te besteden nu de druk op financiën voor onderwijsorganisaties steeds groter wordt.

Bredere toepassing door e-HRM

Wat ook een steeds grotere rol speelt, is de mogelijkheid om naast de salarisadministratie nog andere HR-gerelateerde processen ondersteund te krijgen. Van oudsher heeft outsourcing in het onderwijs betrekking op het uitbesteden van de personeels- en salarisadministratie. We zien tegenwoordig echter een veel bredere toepassing ter ondersteuning van HR-processen door de ontwikkeling in techniek in de software. Software wordt steeds vaker via internet aangeboden, zodat meer tijd- en plaatsonafhankelijk gewerkt kan worden. Daarbij hebben onderwijsmanagers en -medewerkers steeds meer beschikking over verschillende selfservice tools, zodat zij zelf informatie kunnen raadplegen of mutaties kunnen doorgeven. Hiermee heeft e-HRM ook zijn intrede gedaan binnen de sector PO en VO.

Maatwerk nodig

Als gevolg van deze intrede van e-HRM lijkt de tijd van traditionele administratiekantoren die zich uitsluitend richten op het uitvoeren van personeels- en salarisadministratie voorbij. Bij outsourcing van HR in het onderwijs moeten HR-dienstverleners vooral in staat blijken kwalitatieve dienstverlening en een “culturele fit” met de onderwijsorganisatie te combineren met het aanbieden van een flexibel en hoogwaardig personeelsinformatiesysteem. Voorwaarde is dat het systeem kan koppelen met andere belangrijke bedrijfsfuncties en daarbij in staat is managementinformatie op maat te genereren.

Nieuwsgierig?

Bent u benieuwd hoe Driessen vormgeeft aan maatwerkoplossingen? Lees dan het artikel “OUTsourcing of INsourcing?” uit ons magazine (nr 2-2014) waarin onderwijsstichting Sarkon ingaat op hun ervaringen. Of kijk op www.driessen.nl/administratie voor de verschillende dienstverleningsvarianten specifiek voor de sector onderwijs.

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.