Artikel
12 feb '21
12 februari '21
2 min

Trends en ontwikkelingen in het primair onderwijs

Als er één sector is die aan verandering onderhevig is, dan is het wel het onderwijs. De ontwikkelingen in het onderwijs volgen elkaar razendsnel op. Schooldirecteuren en HR-professionals houden deze trends nauwlettend in de gaten en passen daar hun jaarplan en beleid op aan. Wat zijn anno 2021 de trends en ontwikkelingen in het primair onderwijs?

Digitalisering van het primair onderwijs

Digitalisering van het onderwijs zat al langer in de pijpleiding. Door de coronacrisis is digitalisering in een stroomversnelling geraakt. Zo werden de termen ‘blended learning’ en ‘hybride lesgeven’ geïntroduceerd. De fysieke leeromgeving wordt vervangen of aangevuld met online lessen. Naast de vele uitdagingen die dit met zich meebrengt, biedt het ook mogelijkheden. Er kan sneller en flexibeler lesgegeven worden en de lesstof kan worden afgestemd op de individuele leerling. De verwachting is dat deze manier van lesgeven ook na de coronapandemie een belangrijk onderdeel van het onderwijs blijft.

Daling aantal leerlingen basisonderwijs

Nederland vergrijst. Het aantal ouderen neemt toe en er worden minder kinderen geboren dan voorheen. Een ontwikkeling die ook van invloed is op het onderwijs. Zo neemt het aantal leerlingen af. Vooral in krimpregio’s is deze daling zichtbaar. In deze regio’s hebben veel scholen moeite om leerlingen én leerkrachten aan zich te binden. Het beleid van basisscholen zal hierop aangepast moeten worden.

Lees ook: 5 HR trends in het primair onderwijs (door Mensium)

Kunstmatige intelligentie in het primair onderwijs

Internet, mobiele telefoons en adaptieve middelen… leerlingen komen steeds vroeger in aanraking met kunstmatige intelligentie (KI). Ook in het onderwijs. KI speelt een steeds grotere rol in het lesprogramma. Denk aan het werken met robots in de klas. Ook adaptief lesmateriaal zal in de toekomst onderdeel worden van het onderwijsprogramma. Een groot voordeel hiervan is dat het voor leerlingen gemakkelijk wordt om eigen tempo te kunnen leren.

Focus op duurzaamheid bij basisscholen

Steeds meer mensen zijn zich bewust van de impact die wij hebben op de aarde. In het bedrijfsleven, maar ook bij de overheid, komt de focus daarom steeds meer op duurzaamheid te liggen. Zo komt het thema duurzaamheid steeds prominenter terug in subsidieregelingen. Voor het onderwijs is dit een belangrijke ontwikkeling. (Basis)scholen moeten hun bedrijfsvoering en het beleid verduurzamen. Daarnaast zal de komende jaren in het onderwijsaanbod meer aandacht komen voor duurzaamheid.

Lees ook: 3 trends op het gebied van duurzame inzetbaarheid in het primair onderwijs (door Mensium)

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 1.5 / 2. Aantal stemmen 8

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.