Publiek Perspectief is vanaf nu Trends in HR. Blijf via dit platform op de hoogte van de laatste trends & ontwikkelingen voor HR.

Personeelsplanning

Strategische personeelsplanning (SPP) is een belangrijk HR-thema en staat op de prioriteitenlijst van veel organisaties. Bij strategische personeelsplanning is het van belang om ervoor te zorgen dat in de toekomst de juiste mens op de juiste plek zit. Gerard Evers, expert op dit gebied, onderscheidt vier dimensies. De kwantiteit van personeel (aantallen/handjes), kwaliteit van personeel (kennis/skills, maar ook houding/ attitude), de kosten van personeel in relatie tot je beschikbare budgetten (euro’s) en tot slot de flexibiliteit van personeel (agility/ veerkracht). SPP ligt vaak bij HR en kan er zeker bij ondersteunen, maar het is eigenlijk een opdracht voor het management in algemene zin.