Artikel
19 jan '17
19 januari '17
4 min

Succesvol zelfstandig ondernemen binnen de Wet DBA

De Wet DBA zorgt voor de nodige turbulentie in de markt. Afschaffing van de VAR heeft tot gevolg dat de vrijwarende werking voor opdrachtgevers ten aanzien van het inzetten van ZZP’ers vervalt. Binnen de Wet DBA bestaat er een gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van het juist inzetten van ZZP’ers. Dit heeft dan weer als gevolg dat opdrachtgevers terughoudender zijn in het inhuren van ZZP‘ers omdat opdrachtgevers nu ook risico’s lopen. Welke invloed kun je nou als ZZP’er uitoefenen op het wegnemen van de angst van opdrachtgevers voor het inhuren van zelfstandigen?

Bijdrage van Wiebes

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Staatsecretaris Wiebes laten weten dat de implementatieperiode van de Wet DBA wordt verlengd tot 1 januari 2018. De handhavingstermijn van de Wet DBA is hiermee uitgesteld tot in elk geval 1 januari 2018.

“Geen handhaving, geen boetes”, zo herhaalde Wiebes in het Kamerdebat in december 2016 regelmatig. Hij houdt vast aan zijn standpunt dat het niet uitdelen van boetes voldoende zekerheid aan opdrachtgevers moet bieden om toch weer ZZP’ers in te huren. Volgens Wiebes zijn veel bedrijven onnodig risico-avers gebleken. “Ik moedig hen aan weer ZZP’er in te huren.”

Het jaar 2017

Voor opdrachtgevers en ZZP’ers geldt komend jaar nog steeds een inspanningsverplichting ten aanzien van het op de juiste manier inregelen van de Wet DBA en de daarbij behorende instrumenten die vanuit de Wet DBA vereist zijn. Met andere woorden, organisaties en ZZP’ers dienen er tot 1 januari 2018 nog steeds voor te zorgen dat ZZP werkzaamheden op een juiste manier ingezet worden binnen de kaders van de Wet DBA. Hierbij dient voldaan te worden aan een drietal kenmerken:

  1. Een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst met opdrachtomschrijving die voldoet aan de kaders van de Wet DBA.
  2. Een positieve beoordeling van de in te zetten ZZP’er, op de uitgevoerde ondernemerscheck.
  3. Beheermaatregelen op de opgestelde modelovereenkomst middels een Control Framework.

Beïnvloedingssfeer ZZP’er

Hoe maak je de keuze voor opdrachtgevers nou nóg gemakkelijker en veiliger als zelfstandig ondernemer? Goede personal branding is hierin essentieel. Binnen de gegeven richtlijnen van de Wet DBA dient de ZZP’er zich te profileren en gedragen als een zelfstandig ondernemer. Hier gelden een aantal ‘regels’ voor. Door dit in orde te hebben sta je sterk als ondernemer en heb je een stevig argument/bewijs naar de opdrachtgever en de Belastingdienst toe. Als ZZP’er benadruk je hiermee je expertstatus.

Profilering als ZZP’er

Treed als zelfstandig ondernemer duidelijk naar buiten met je besef en kennis van de Wet DBA, de gedeelde verantwoordelijkheid en de mogelijkheden binnen de wet. Laat als ZZP’er duidelijk zien aan opdrachtgevers dat ze met het inhuren van jou, als zelfstandig ondernemer, geen enkel risico lopen. De belangrijkste kenmerken die de Wet DBA toekent aan het zelfstandig ondernemerschap zijn samen te vatten in vier belangrijke onderdelen: zelfstandigheid, ondernemersrisico, continuïteit en omvang. Profileer jezelf als ZZP’er die voldoet aan de eisen die de Wet DBA stelt aan het zelfstandig ondernemerschap met (zoveel mogelijk van) de volgende kenmerken:

  • Een eigen bedrijfswebsite; etaleer je kennis, kunde, expertise en meerwaarde.
  • Bedrijfsnaam met expertise op LinkedIn.
  • Recente referenties op de website en/of LinkedIn.
  • Voer de ondernemerscheck uit op de site van de Belastingdienst en sla de resultaten op als PDF zodat je dit kunt overleggen aan je opdrachtgever. Benoem het feit dat je dit kunt overleggen concreet op de website of LinkedIn profiel.
  • Ben je bewust van je ondernemersrisico door realistische tarieven te hanteren, goede verzekeringen af te sluiten (arbeidsongeschiktheid, bedrijfs- en /of beroepsaansprakelijkheid), openbare acquisitieactiviteiten en zorg ervoor dat je meerdere opdrachtgevers hebt, zodat je niet van één of twee opdrachtgevers afhankelijk bent (voorkom een afhankelijkheidsrelatie).
  • Investeer in eigen materialen, gereedschappen en/of apparatuur.

Je hoeft overigens niet altijd aan alle kenmerken te voldoen. Het gaat om het totaalplaatje, met de stelregel: hoe meer kenmerken, hoe beter.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.