Artikel
22 mei '13
22 mei '13
2 min

Steeds meer zorgen over verlies van baan

Sinds het uitbreken van de crisis maken mensen zich ieder jaar meer zorgen over het behoud van hun baan, zo blijkt uit een gezamenlijk persbericht van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) laat zien dat het aandeel bezorgde mensen inmiddels verdubbeld is van 16% in 2007 naar 32% eind 2012. De bezorgdheid neemt toe naarmate medewerkers ouder zijn en is het grootst bij 50- tot 60-jarigen. Tegelijkertijd zijn medewerkers van deze leeftijd wel vaker enthousiast over hun baan dan jongere medewerkers.

50- tot 60-jarigen meest bezorgd
Zowel bij mannen als bij vrouwen komen zorgen over het behoud van hun baan meer voor naarmate medewerkers ouder zijn. De zorgen zijn het grootst bij 50- tot 60-jarige medewerkers, dit was zo bij bijna 40% van de medewerkers in deze leeftijdsgroep. De 60-plussers zijn met 23% een stuk minder vaak bezorgd.

Oudere medewerkers wel enthousiaster
Uit de enquête blijkt ook dat oudere medewerkers wel vaker enthousiast zijn over hun werk. Van de 50-plussers was bijna 75% enthousiast ten opzichte van 67% van het totaal aantal medewerkers. Bij de jongeren tot 20 jaar is het enthousiasme met 55% het kleinst. Daarbij moet opgemerkt worden dat het bij deze jongste leeftijdsgroep vaak gaat om een bijbaan naast het volgen van een opleiding.

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
TNO en het CBS voeren jaarlijks de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit, met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De NEA-vragenlijst bevat ongeveer 200 vragen en is door ruim 25.000 medewerkers in heel Nederland ingevuld. De NEA biedt informatie over de arbeidssituatie van medewerkers, zoals hun beroep, werktijden en een breed scala van arbeidsrisico’s, onder meer agressie, werkdruk, fysieke belasting en arbeidsongevallen. De NEA gaat onder andere ook na hoe het is gesteld met de arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en (werkgerelateerde) gezondheid van medewerkers.

Bron: CBS

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.