Artikel
23 feb '22
23 februari '22
3 min

5 vragen over het STAP-budget

Het STAP-budget wordt vanaf 1 maart 2022 beschikbaar gesteld voor scholing en ontwikkeling van medewerkers en werkzoekenden. Iedereen kan op die manier een opleiding, training of cursus volgen waarvoor ze (deels) subsidie krijgen. In dit artikel worden vijf vragen over het STAP-budget voor werkgevers beantwoord.

1. Het STAP-budget, wat is het?

STAP-budget, staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Het is een voorziening vanuit de overheid voor werknemers en werkzoekenden. Zij kunnen vanaf 1 maart 2022 een budget aanvragen van € 1.000,- per jaar voor opleiding en ontwikkeling. De aanvraag wordt gedaan bij het UWV en is bedoeld om mensen te helpen die zich willen ontwikkelen, om zo hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het STAP-budget komt in de plaats van de huidige belastingaftrek voor studiekosten via de inkomstenbelasting en biedt werknemers de mogelijkheid om bij te scholen of om te scholen.

2. Wie kan het STAP-budget aanvragen?

Iedereen die ouder dan 18 jaar is, rechtmatig in Nederland verblijft en verzekerd is, kan het STAP-budget aanvragen. Aanvragers jonger dan 30 jaar hebben geen recht op het STAP-budget als ze voor de betreffende opleiding studiefinanciering kunnen krijgen. Hetzelfde geldt voor een opleiding in het voortgezet onderwijs waarvoor recht bestaat op een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Ook in dat geval bestaat geen recht op het STAP-budget.

3. Is het STAP-budget voor elke opleiding aan te vragen?

Nee, de aanbieder die de opleiding verzorgt moet zijn opgenomen in het STAP-scholingsregister van DUO. Alleen een erkend opleidingsinstituut kan in dit scholingsregister worden opgenomen. Ook bestaat geen recht op het STAP-budget als de opleiding al vanuit een andere regeling wordt vergoed. Betaalt een ander de opleiding, zoals bijvoorbeeld de werkgever, dan bestaat geen recht op het STAP-budget.

4. Hoe kunnen medewerkers het STAP-budget aanvragen?

Vanaf 1 maart 2022 opent het UWV het STAP-portaal. Via dit digitale portaal kan de werknemer het STAP-budget zelf aanvragen. Ook is het opleidingsaanbod te zien in dit portaal. De scholing van de werknemer mag nog niet zijn gestart op het moment van aanvragen van het STAP-budget. Ook moet de opleiding binnen drie maanden starten nadat de aanvraag is gedaan.

5. Welke mogelijkheden biedt het STAP-budget voor medewerkers?

Mensen die zich ontwikkelen blijven goed inzetbaar op de arbeidsmarkt. Extra opleiding en training zorgt ervoor dat werknemers bij de tijd blijven. Het STAP-budget biedt hiervoor een mooie kans. Als werkgever kun je medewerkers stimuleren om hier gebruik van te maken. Indien de opleiding meer kost dan 1.000 euro is het mogelijk om als werkgever het meerdere bij te dragen.

Misgegrepen op het STAP-budget?

In 2022 is er 160 miljoen euro aan STAP-budget beschikbaar. Dit wordt verdeeld over 5 aanvraagtijdvakken, waarvan 1 maart het eerste tijdvak is. Iedere 2 maanden start er een nieuw tijdvak. Het is goed om medewerkers erop te attenderen om er dan snel bij te zijn, want op=op.

In dit artikel bespreekt Willem Reniers, jurist arbeidsrecht van het HRM kennissysteem RAP bij IJK het STAP-budget. Wil je meer weten, kijk dan op de website van RAP. Heb je een vraag voor Willem of zijn collega’s? Neem dan per e-mail contact op met de Helpdesk HRM.