Artikel
11 nov '22
11 november '22
5 min

“Samen oplossingen bedenken leidt tot bevlogenheid én werkgeluk”

Hoe trek je nieuwe medewerkers aan? Hoe zorg je voor minder uitval? Zomaar twee HR-vragen die ontzettend groot en ingewikkeld zijn. Want waar begin je als je een probleem wil aanpakken? De oplossing zoeken door middel van Design Thinking kan een uitkomst zijn als je structuur zoekt in een innovatietraject. Een interview met Samir ter Lüün, directeur van Lüün, die een methodiek bedacht om met co-creatie waardevolle oplossingen te bedenken.

Veel HR-afdelingen hebben volop onderwerpen waar ze ‘iets mee moeten’, maar ze weten niet goed hoe te starten. Waarom vinden we het vaak zo moeilijk om te innoveren? “Omdat je buigen over een lastig vraagstuk frustraties kan opleveren. Je ziet collega’s om je heen lekker hun werk doen, terwijl jullie bezig zijn met een stip op de horizon waarvan je nog geen idee heb hoe je daar komt. Het helpt dan om die stip te bepalen en daar stapsgewijs naartoe te werken. Zo breng je structuur aan in het creatieve proces.”

Kun je een innovatieproces ook alleen aangaan?

“Alles kan, maar samen kun je veel meer dan alleen. HR kampt namelijk vaak met vragen die groot en ingewikkeld zijn, waarvan de oplossing niet voor het oprapen ligt. Vaak bepalen deze vraagstukken ook de toekomst van de organisatie. Als je samen een probleem onderzoekt, kom je gezamenlijk tot nieuwe ideeën waar je vervolgens ook als team achterstaat én samen op doorpakt. Dat draagvlak is heel belangrijk.”

Maar hoe pak je dat aan: in co-creatie innoveren?

“Innovatie staat of valt met het scherp krijgen van je vraagstuk. Wat willen jullie bereiken? Je kunt het antwoord zelf uit je hoge hoed toveren (op basis van vermoedens), maar veel effectiever is om je te verdiepen in de mensen voor wie je de oplossing ontwikkelt. Ga dus in gesprek met ze door middel van interviews. Je doet dan samen inspiratie op en ondertussen verruim je je blik. In die eerste gesprekken heb je het nog niet over de oplossing, maar veel meer over pijnpunten. Waar loop je tegenaan? Wat is jouw ideale situatie? Waar ben je bang voor? Op die manier weet je zeker dat je innovatie mensgericht is. Aan het einde van deze eerste fase heb je scherpe inzichten verzameld waarmee je verder kunt. Daarna ga je aan de slag met ideeën en concepten door creatief te brainstormen met elkaar.”

Veel afdelingen bedenken elke keer dezelfde dingen met elkaar. Hoe doorbreek je dat?

“Gelukkig bestaan er vruchtbare technieken die daar verandering in brengen. Je kunt echt anders leren denken, waardoor hele mooie en vooral creatieve oplossingen ontstaan. Als je ze allemaal hebt verzameld, selecteer je aan het einde van de brainstorm de beste oplossingen. Bij een probleem van arbeidskrapte in het onderwijs kan dat bijvoorbeeld zijn: ‘mensen inzetten van buiten het onderwijs’, of: ‘uitgestroomde leraren weer activeren en betrekken in een hybride vorm’. Vervolgens maak je de oplossingen tastbaar. Je kunt bijvoorbeeld een flyer maken als je een event als oplossing hebt bedacht, of een homepage voor een website.”

Ideeën kunnen nog zo creatief zijn, hoe weet je of ze in de praktijk ook werken?

“Natuurlijk ga je ze testen op haalbaarheid, rendabiliteit en aantrekkelijkheid voor de doelgroep. Dat laatste doe je door deze groep (net als in het begin) actief te betrekken bij de bedachte oplossingen. Wat vinden zij ervan? Je werkt dus samen de oplossing verder uit, maakt definitieve keuzes én bepaalt vervolgstappen voor de realisatie.”

Lees ook het interview met Jo Krill, over verandering en ontwikkeling in organisaties.

Draagt innoveren bij aan werkgeluk?

“Zeker! Je maakt mensen namelijk deel van de oplossing, waardoor je het creatief potentieel van je medewerker aanspreekt. Door samen te bouwen geef je medewerkers het stuur in handen om zelf hun toekomst vorm te geven. Bij veranderprocessen zie je vaak dat het werkgeluk vermindert. Banen komen op de tocht te staan of veranderen drastisch. Maar als je wordt gevraagd mee te denken, dan kan die weerstand 180 graden omdraaien. Samen creëren leidt tot bevlogenheid.”

3 tips van Samir als je wil innoveren

1. Bedenk niet meteen de oplossing

“Neem de tijd om over het vraagstuk na te denken door in gesprek te gaan met degenen voor wie je het probleem wilt oplossen. Samen in gesprek gaan levert altijd interessante invalshoeken op.”

2. Creëer een veilige omgeving

“Iedereen die meedoet in het creatieve proces, moet zich een gelijke voelen. Het beste idee telt, niet iemands aanzien in de organisatie.”

3. Laat mensen aanhaken op het juiste moment

“Je werkt met een vast en toegewijd projectteam, maar per fase kun je ook expertise en ‘andersdenkenden’ toevoegen. Heb je een hele analytische collega? Die past perfect in de eerste fase, waarin je in gesprek gaat met de groep waar je een oplossing voor zoekt. Ken je iemand die als een popcornmachine met ideeën komt? Zij zijn heel waardevol in brainstormsessies.”

Over Lüün: een nieuwe loot aan de Driessen Groep stam

Lüün is een innovatiebedrijf voor organisaties die willen vernieuwen, maar niet weten waar te beginnen. Ze begeleiden bij het starten, versnellen en borgen van mensgerichte innovatie. Het uitgangspunt is altijd co-creatie met creativiteit en nieuwsgierigheid. Sinds januari 2022 is Lüün onderdeel van Driessen Groep, een groep van bedrijven met als doel werkgeluk voor iedereen mogelijk maken. Dat is ook waar Lüün voor staat. Veel mensen ervaren innovatie namelijk als een rommelig en inefficiënt proces. Door structuur te bieden in creativiteit maakt Lüün innoveren leuk. Kijk voor meer informatie op de website van Lüün of neem direct contact op met Samir of zijn collega’s via 070 – 21 84 000.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.