Artikel
9 nov '12
9 november '12
2 min

RVU-heffing bij levensloopverlof

Een RVU (regeling voor vervroegde uittreding) is bedoeld om de periode tussen het ontslag en de pensioengerechtigde datum te overbruggen. Een dergelijke regeling druist echter in tegen het kabinetsbeleid dat gericht is op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van ouderen. Op een RVU rust tegenwoordig dan ook een boete van 52% (artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964). Het opnemen van levensloopverlof, compensatieverlof, opgespaard verlof, doorgeschoven verlof of verlof uit de voormalige verlofspaarmogelijkheid wordt niet aangemerkt als een RVU.  

Vermindering arbeidsduur
Het verminderen van de jaarlijkse arbeidsduur voor maximaal 50% wordt niet aangemerkt als een RVU. Er is wel sprake van een RVU indien de jaarlijkse arbeidsduur 10 jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd met meer dan 50% wordt verminderd. Dit geldt ook indien de betreffende medewerker anders dan als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid of jaarlijks vakantieverlof, per week minder dan 50% van de arbeidsduur feitelijk werkt.

Het vrijstellen van arbeid is iets dat wij vaak terugzien in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Volgens artikel 8.7 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 is er in een dergelijke situatie sprake van een RVU. De betreffende medewerker werkt feitelijk namelijk niet.

Verlofstuwmeer
En hoe zit het dan bij opname van een verlofstuwmeer? Er zijn nog steeds medewerkers met een gigantisch verlofstuwmeer als gevolg van de voormalige verlofspaarmogelijkheid, compensatieverlof, opgespaard verlof of doorgeschoven vakantieverlof een enorme hoeveelheid vakantieverlof hebben. Deze medewerkers hebben de wens om dit stuwmeer aan het eind van hun loopbaan in te zetten om zo eerder te kunnen stoppen met werken. Krijgt u als werkgever dan te maken met een RVU? Uit het zogenoemde vraag & antwoordbesluit van 9 mei 2012 blijkt dat dit niet het geval is. Naast de normale loonheffing over het loon hoeft u dus niet ook nog eens de RVU-heffing van 52% te betalen. Uit datzelfde vraag & antwoordbesluit blijkt dat er eveneens geen sprake is van een RVU-heffing bij opname van levensloopverlof.

Meer informatie
Voor meer informatie over een regeling voor vervroegde uittreding kunt u terecht bij de Helpdesk HRM via helpdesk@driessen.nl of 0492 – 50 66 22.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.