Artikel
27 sep '16
27 september '16
3 min

Het rijk investeert in betere spreiding cultuur

Er komt een extra investering van 10 miljoen euro in de culturele sector. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) richt zich daarmee op talentontwikkeling, het bereiken van een divers publiek en meer regionale spreiding op cultureel gebied. Daarbij staat kwaliteit voorop. De investering maakt deel uit van de culturele basisinfrastructuur 2017 – 2020.

In juni 2015 maakte minister Bussemaker van OCW al een extra investering bekend van 18,5 miljoen euro in de culturele sector. Ze voegt daar nu 10 miljoen euro aan toe. Het totale extra bedrag voor de komende periode 2017 – 2020 is dus 28,5 miljoen. Met de investering houdt Bussemaker rekening met een ‘dringend beroep’ van de Raad voor Cultuur om ‘de financiering van de cultuursector op peil te houden’.

Grote betekenis

Minister Bussemaker benadrukt de grote betekenis van cultuur in de levens van mensen. “Ik wil iedereen in Nederland in aanraking brengen met kunst en cultuur: van Vlieland tot Heerlen, van Alexander tot Fatima.”

Culturele basisinfrastructuur

Met de nieuwe investering meegerekend, besteedt het rijk tussen 2017 en 2020 ruim 389 miljoen euro aan de 88 cultuurinstellingen en 6 fondsen binnen de culturele basisinfrastructuur. Deze instellingen krijgen directe subsidies van het rijk. De Raad voor Cultuur adviseert over de aanvragen van culturele instellingen.

Aanbod in de regio

Een belangrijk deel van de investering van 10 miljoen euro is bedoeld voor festivals, cultuuronderwijs en talentontwikkeling. Dit moet vooral het culturele aanbod in de regio stimuleren. Bussemaker reserveert onder andere 3 miljoen euro voor festivals in heel Nederland. Zo is er subsidie voor alle 23 festivals die een positief advies kregen van het Fonds Podiumkunsten, maar waar OCW nog geen budget voor had. Daarnaast is een aantal  muziektheatergezelschappen verzekerd van extra financiering.

Festivals

Bussemaker onderstreept dat op de festivals publiek komt dat anders niet in aanraking zou komen met cultuur. “Door het budget voor festivals te verruimen, kunnen toonaangevende festivals als Noorderslag, Welcome to the Village en Cultura Nova hun voorstellingen en concerten voortzetten.”

Spreiding

Het ministerie van OCW investeert de komende jaren meer dan 2,5 miljoen euro in regionaal cultureel aanbod. Het gaat bijvoorbeeld om extra geld voor festivals in de creatieve industrie (waaronder 400.000 euro voor de Dutch Design Week), literaire festivals en talentontwikkeling in de regio. De verdeling van dit geld vindt plaats via de cultuurfondsen. Kwaliteit en geografische spreiding zijn daarbij de belangrijkste criteria.

Onderwijs

Verder komt er meer geld voor versterking van cultuur in het onderwijs. Zo kan het Fonds voor Cultuurparticipatie door een bedrag van 1,2 miljoen euro meer leerlingen in het vmbo bereiken. Daarnaast steekt OCW 1,2 miljoen euro extra in de impuls muziekonderwijs. Die regeling bereikt kinderen in heel Nederland. De impuls muziekonderwijs is al een groot succes, want ruim 530 scholen willen meedoen.  De nieuwe financiële bijdrage waarborgt ook het voortbestaan van de regeling op langere termijn.

Nieuwkomers

De culturele basisinfrastructuur heeft voor de periode 2017 – 2020 ruimte voor bekende instellingen, maar ook voor de nieuwkomers het Metropole Orkest en Framer Framed (bevordert ontwikkeling kennis en expertise interculturele processen in hedendaagse kunst). De subsidies aan het Letterkundig Museum, Huis Doorn, Slot Loevestein en Museum Meermanno gaan omhoog met in totaal 675.000 euro. Het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest krijgen ruimte om samen te werken aan een plan voor één symfonische voorziening in Oost-Nederland. Deze voorziening moet starten op 1 september 2019. Verder ontvangt het Europees Keramisch Werk Centrum de komende vier jaar een projectsubsidie van 300.000 euro per jaar.

Bron: Rijksoverheid.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.