Artikel
24 feb '16
24 februari '16
2 min

Rijk bestrijdt agressie en geweld in publieke sector

In 2014 had ruim een op de drie medewerkers in de publieke sector last van agressie en geweld. De bijbehorende kosten van onder meer ziekteverzuim schat de rijksoverheid op 367 miljoen euro per jaar. Volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden nog steeds te veel medewerkers bij de overheid slachtoffer van agressie en geweld.

Plasterk stelt dat het geweld en de agressie niet alleen zeer vervelend is voor medewerkers, maar dat het bovendien een aanzienlijke maatschappelijke kostenpost is. Het rijk steunt werkgevers bij het tegengaan van agressie en geweld. Ook zet het middelen in voor burgemeesters, wethouders en raadsleden die worden bedreigd en beveiligingsmaatregelen moeten nemen.

Intimidatie

De monitor Veilige Publieke Taak 2015 laat zien dat het percentage slachtoffers van agressie en geweld door derden praktisch gelijk bleef in de periode 2007 tot 2014. Intimidatie is verreweg de meest voorkomende vorm van agressie en geweld tegen personeel met een publieke taak.

Gezondheidsproblemen

Slachtoffers van agressie en geweld hebben vaker gezondheidsproblemen, verzuimen meer en langduriger en zijn minder tevreden met hun werk en arbeidsomstandigheden. Het rijk heeft met cijfers van 2012 de totale werkgevers- en verzuimkosten door agressie en geweld op het werk berekend. Deze zijn ongeveer 367 miljoen euro per jaar.

Maatregelen

In 2014 had ruim een kwart van de medewerkers de wens dat hun werkgever (meer) maatregelen zou treffen tegen agressie en geweld. In de periode 2008 – 2014 steeg het percentage slachtoffers van agressie en geweld dat vond dat hun organisatie voldoende maatregelen had getroffen. Medewerkers in de gezondheidszorg, bij de politie en in het openbaar vervoer hebben in 2014 het meeste te lijden onder agressie en geweld.

Agressievrij Werk

De Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn gestart met de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’. Werkgevers kunnen een beroep doen op allerlei campagnemateriaal en diverse hulpmiddelen om medewerkers ervan te doordringen dat agressie en geweld op de werkvloer onacceptabel is. De campagewebsite Agressievrij Werk bevat tips over hoe werkgevers in de publieke sector agressie en geweld op de werkvloer kunnen voorkomen.

Bron: P&Oactueel, Rijksoverheid.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.