Artikel
6 jan '16
6 januari '16
3 min

Populariteit telewerken groeit

Het CBS meldt dat vanaf 2013 het aantal bedrijven waar medewerkers kunnen telewerken weer toeneemt. Intussen is er bij driekwart van de Nederlandse bedrijven met tien of meer mensen in dienst, telewerk mogelijk. Dat was in 2003 nog geen kwart.

Bij telewerk hebben medewerkers vanuit huis, andere locaties of onderweg toegang tot de ICT-systemen van hun bedrijf. Tussen 2008 en 2012 bleef de omvang van het telewerken stabiel. Daarna groeide het aandeel bedrijven met telewerkvoorzieningen weer, tot 74 procent in 2015. Ook het percentage telewerkende werknemers groeide de afgelopen jaren.

Sectoren en telewerk

Telewerken is volgens het CBS erg populair in de sectoren ‘informatie en communicatie’ en ‘specialistische zakelijke diensten’, zoals bijvoorbeeld rechtshulpverlening of ontwerpbureaus. In beide branches gaat het om negen op de tien bedrijven. Bedrijven in sectoren waar een groot deel van het personeel fysiek aanwezig moet zijn, doen veel minder aan telewerken. Telewerken in de horeca komt bijvoorbeeld bij nog geen vier op de tien bedrijven voor.

Grote bedrijven

Bij bijna alle grote bedrijven (96 procent) met meer dan 250 werkzame personen zijn er telewerkmogelijkheden. Voor deze bedrijven geldt in iedere bedrijfstak dat het aandeel telewerk meer dan 90 procent is, ook in de horeca. Overigens houdt dit niet in dat elke medewerker van deze bedrijven telewerkmogelijkheden heeft. Een bedrijf met tweeduizend medewerkers waarvan er vijf kunnen telewerken, weegt in deze cijfers even zwaar als een bedrijf met telewerkmogelijkheden voor alle medewerkers.

Hoogopgeleiden

Cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit 2014 laten zien dat 15 procent van alle werknemers minstens een halve dag per week telewerkt. Meer mannen (18 procent) dan vrouwen (12 procent) doen aan telewerk. Hoogopgeleiden telewerken acht keer zo vaak als laagopgeleiden. Een op de drie hoogopgeleide mannen is telewerker tegen bijna een op de vier hoogopgeleide vrouwen.

Leidinggevenden

Van de leidinggevenden doet bijna een kwart aan telewerk. Dat is twee keer zoveel als bij niet-leidinggevenden (12 procent). Het percentage leidinggevenden dat telewerkt, loopt op als de leidinggevende meer mensen aanstuurt. Het aandeel telewerkers onder managers die leidinggeven aan honderd of meer medewerkers bedraagt bijvoorbeeld 51 procent.

Provincie Utrecht

Werknemers uit de provincie Utrecht telewerken het meest (19 procent). Friesland en Zeeland scoren met 10 procent telewerkers verhoudingsgewijs het laagst.

Europese subtop

Met bijna driekwart van de bedrijven die telewerken ondersteunen heeft Nederland in 2015 de Europese subtop van telewerken bereikt. In 2012 lag het Nederlandse telewerkpercentage nog iets onder het EU-gemiddelde van 60 procent. Met de groei vanaf 2013 heeft Nederland dit jaar landen als Noorwegen, Luxemburg en Tsjechië op de ranglijst ingehaald. Net als in 2012 staat Finland bovenaan de Europese ranglijst met 85 procent bedrijven met telewerkers. Frankrijk sluit de lijst af met 40 procent.

Bron: CBS

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.