Artikel
13 feb '13
13 februari '13
2 min

Overbruggingsregeling AOW voor bredere doelgroep

De overbruggingsregeling van de AOW, die het inkomensverlies door de verhoging van de AOW-leeftijd moet compenseren, gaat voor een bredere doelgroep gelden dan aanvankelijk in het Regeerakkoord stond.  Dit heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Zoals al eerder bekend is gemaakt is de overbruggingsregeling bedacht om mensen tegemoet te komen die als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd met een inkomensgat te maken krijgen. Volgens de afspraken in het Regeerakkoord zou deze regeling alleen gelden voor mensen die op 1 januari 2013 een lopende VUT- of prepensioenuitkering ontvingen. Zij krijgen te maken met een inkomensgat, omdat hun VUT- of prepensioenuitkering eerder eindigt dan hun AOW-uitkering begint.

Bredere doelgroep voor overbruggingsregeling
In de brief aan de Tweede Kamer laat Klijnsma weten dat de overbruggingsregeling ook gaat gelden voor:

  • Mensen die op 1 januari 2013 een uitkering kregen van een private verzekering die eindigt als iemand de 65-jarige leeftijd bereikt. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op een (voormalig) zelfstandige met een lopende arbeidsongeschiktheidsverzekeringsuitkering, mensen met een lopende private Anw-hiaatverzekeringsuitkering of – pensioen, een lopende private WIA/WGA-verzekeringsuitkering, een lopende lijfrente-uitkering of een lopende periodieke levensloopuitkering.
  • Mensen die op 1 januari 2013 een aanvullende pensioenuitkering kregen die op 65-jarige leeftijd wordt verlaagd.

Voor deze doelgroepen geldt er vervolgens nog een inkomenstoets of een vermogenstoets.  Om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling geldt een maximuminkomen van 150% van het wettelijk bruto minimumloon. Voor het vermogen geldt een maximum van € 21.139,- (éénpersoonshuishouden) of € 42.278,- (tweepersoonshuishouden). Dit is exclusief woning en pensioenvermogen. Het inkomen van een partner wordt bij beide toetsen wel meegenomen.

Overbruggingsuitkering op sociaal minimumniveau
De overbruggingsregeling gaat een uitkering op het sociaal minimumniveau bieden. Sociale uitkeringen (zoals een aanvullend pensioen) worden in mindering gebracht op de overbruggingsuitkering. Daarnaast mag de overbruggingsuitkering nooit hoger zijn dan de VUT- of prepensioenuitkering of andere inkomensregeling die recht geeft op een overbruggingsuitkering.

De regeling treedt in werking in de tweede helft van 2013 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. Mensen die in aanmerking komen voor de overbruggingsregeling krijgen in de loop van dit jaar een brief van de Sociale Verzekeringsbank. De overbruggingsregeling eindigt op 1 januari 2019. Het kabinet verwacht dat iedereen dan voldoende tijd heeft gehad om zich voor te bereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd.

Bron: HR Rendement

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.