Artikel
23 nov '16
23 november '16
3 min

Onderzoek – Strategische personeelsplanning hand in hand met organisatiestrategie?

Strategische personeelsplanning is volgens de HRM’er in de publieke sector het, op duurzame inzetbaarheid na, belangrijkste thema voor de komende jaren. Voor één op de vijf is het zelfs het belangrijkste thema. Maar wat is de huidige staat van personeelsplanning in het publieke domein?

Binnen de overheid is men in staat om personeelsplanning en organisatiestrategie aan elkaar te verbinden: meer dan de helft geeft aan dat personeelsplanning een direct afgeleide van de organisatiestrategie is. Slechts 15% van de HRM’ers in de overheid geeft aan dat dit niet het geval is. In de andere sectoren is dit in mindere mate het geval. Bij onderwijs en zorg & welzijn is dit in een derde van de gevallen zo, in de culturele sector in slechts 1 op de 5 gevallen.

afb-1

Ondanks dat de overheid de organisatiestrategie gebruikt voor strategische personeelsplanning, vindt de helft dat personeelsplanning te weinig aandacht krijgt in de organisatie. In het onderwijs (46%), zorg & welzijn (38%) en cultuur (39%) zijn de respondenten iets minder kritisch.

Overheid wijkt af van andere sectoren

Ook uit andere resultaten blijkt de overheid af te wijken van andere sectoren. Zowel in positieve als in negatieve zin. Binnen de overheid wordt meer dan in de andere sectoren, gebruik gemaakt van HR-analytics om strategische personeelsplanning te onderbouwen. Ook werkt men samen met andere organisaties op het gebied van strategische personeelsplanning. Maar toch vindt maar liefst 72% van de respondenten dat de organisatie meer moet doen aan talentmanagement. Talentmanagent is ook in het onderwijs een thema waar organisaties meer aan kunnen doen. In zorg & welzijn en cultuur zijn de HRM’ers verdeeld. HR-analytics is in toenemende mate een belangrijk thema, maar voor strategische personeelsplanning wordt deze objectieve bron nog slechts beperkt ingezet door de HRM’ers in de publieke sector.

afb-2

Zorg en welzijn is te weinig bezig met personeelsplanning

Juist zorg & welzijn, waar volgens 70% van de HRM’ers de personeelstekorten de komende jaren gaan toenemen, zou strategische personeelsplanning in kunnen zetten om klaar te zijn voor de toekomst. Niet alleen vindt bijna 40% dat hun organisatie zich te weinig bezig houdt met personeelsplanning, ook vindt maar liefst 46% dat de sector als geheel zich hier te weinig mee bezig houdt.

Gratis publicatie HRM Barometer

Meer lezen? Het volledige onderzoek staat in de HRM Barometer. Een publicatie met meer dan 100 pagina’s toegespitst op de belangrijkste HRM trends & ontwikkelingen voor overheid, onderwijs, zorg & welzijn en cultuur. Vraag de HRM Barometer 2016-2017 kosteloos op via www.driessen.nl/hrmbarometer.

Pieter Philippart
Marketing manager bij Driessen

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.