Artikel
18 nov '14
18 november '14
3 min

Onderhandelingsresultaat cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Na 2 jaar overleg over de modernisering van de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening heeft werkgeversorganisatie MOgroep onlangs met CNV Publieke zaak een onderhandelingsresultaat bereikt. Met dit resultaat is de uiterste balans gevonden tussen het belang van werkgelegenheid in de sector en de modernisering van arbeidsverhoudingen. De arbeidsmarktfitheid van de medewerker staat centraal, terwijl ook de vernieuwing en een zeer redelijke salarisstijging zijn afgesproken.

De MOgroep onderhandelde hierover ook met Abvakabo FNV, maar deze bond besloot uiteindelijk toch niet te tekenen. De MOgroep, brancheorganisatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, ziet het resultaat als de bekroning van een langdurig en intensief samenwerkingstraject van cao-partijen. Abvakabo FNV legt het desondanks met een negatief advies voor aan zijn achterban.

Afspraken

De belangrijkste afspraken van het onderhandelingsresultaat zijn:

 • een looptijd van 1 januari 2014 tot 1 april 2016;
 • de volgende salarisstijgingen:
  • een salarisstijging van 1% per 1 december 2014,
  • een eenmalige uitkering van 300 euro bruto in januari 2015, naar rato van de omvang van het dienstverband,
  • een salarisstijging van 250 euro op jaarbasis in 2015. Deze stijging wordt verwerkt in de salarisschalen,
  • een salarisstijging van 1% per oktober 2015;
 • de introductie van een individueel keuzebudget per 1 januari 2016. Hierin is opgenomen de eindejaarsuitkering, de vakantietoeslag, het bovenwettelijk vakantieverlof en de jubileumuitkering;
 • de introductie van een loopbaanbudget per 1 juli 2015. Dit budget geeft medewerkers de mogelijkheid te investeren in de eigen duurzame inzetbaarheid (loopbaanontwikkeling). Dit bestaat uit de volgende onderdelen:
  • 1,0% op jaarbasis als vast budget (voor 2015: 0,5% en voor 2016: 1%);
  • 0,5% op jaarbasis voor de looptijd van de cao (voor 2015: 0,25% en voor 2016: 0,125%);
  • het vitaliteitsbudget dat nu in uren per medewerker beschikbaar is, wordt gekapitaliseerd en toegevoegd aan het loopbaanbudget;
 • de introductie van een transitievergoeding in geval van ontslag per 1 juli 2015, in lijn met de Wet Werk en Zekerheid. De huidige WW-aanvullingsregeling en ontslagvergoeding vervalt per 1 juli 2015. De overgangsregeling wachtgeld voor werknemers die op 1 januari 2009 55 jaar of ouder zijn, blijft bestaan. Deze groep heeft geen recht op een transitievergoeding na ontslag;
 • een afspraak over de reparatie van het derde WW-jaar die erop neerkomt dat cao-partijen beogen middels herverzekering uitvoering te geven aan handhaving van de huidige hoogte, opbouw en duur van de WW in het derde WW-jaar, conform de brief van de STAR van 11 juli 2014.

Modernisering cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Het arbeidsvoorwaardenpakket wordt dus ingrijpend vernieuwd door de introductie van drie nieuwe elementen: een keuzebudget en een loopbaanbudget voor de medewerker en een transitievergoeding bij ontslag. Zo investeert de medewerker in zichzelf gedurende zijn dienstverband en kan duurzame inzetbaarheid echt vorm krijgen. Het individueel keuzebudget is een ‘zakje geld’ dat de werknemer kan inzetten in tijd of geld, afhankelijk van levensfase en behoefte. Het loopbaanbudget is bedoeld voor loopbaanontwikkeling en inzetbaarheid dat in overleg met de werkgever kan worden besteed. Zo is de medewerker gezond en vitaal en werkt aan zijn eigen loopbaanontwikkeling, en wint de organisatie aan kwaliteit, productiviteit en concurrentiekracht.

Ledenraadpleging

Het onderhandelingsresultaat wordt definitief als de leden van de MOgroep en leden van CNV Publieke zaak hebben ingestemd. De MOgroep rekent erop dat ook de FNV-leden waardering hebben voor het totaalpakket en ondanks het stemadvies van hun bond een eigen afweging zullen maken.

 

Bron: MO Groep

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.