Artikel
17 mei '18
17 mei '18
3 min

Maak je team in vier stappen klaar voor topprestaties

Het is vaak uitdagend om in een team te werken. Er kunnen meningsverschillen optreden en niet alle teamleden kunnen het altijd even goed met elkaar vinden. Het is echter wel nodig dat het team presteert en zijn doelen behaalt. Hiervoor kunnen het team en de teamleider vier stappen zetten.

De psycholoog Bruce Tuckman heeft een model voor teamontwikkeling gemaakt met stadia waar een team doorheen moet gaan om topprestaties te leveren. Het gaat om de volgende vier fasen.

1. Vormfase en veiligheid in het team

Het is altijd spannend om aan de slag te gaan met een nieuwe groep mensen. Ze moeten hun rollen nog bepalen. Ook moet nog duidelijk worden hoe de verschillende persoonlijkheden met elkaar omgaan. Dit is de zogeheten vormfase. Het gedrag van de nieuwe teamleden is nog onafhankelijk. Ze zijn meestal gemotiveerd, maar zijn nog weinig vertrouwd met de teamdoelstellingen.

Als teammanager kan je in deze fase het beste een gevoel van veiligheid bij je teamleden bevorderen. Zo kunnen ze zich ontspannen, beter nadenken en creatiever zijn. Daarbij helpt het om transparant te zijn en duidelijk. Hoe meer je communiceert, hoe meer je teamleden dat ook zullen doen. De basis voor vertrouwen is er als je merkt dat de teamleden bijna altijd positief reageren op nieuwe ideeën en zich niet langer terugtrekken in subgroepjes.

2. Stormachtige discussies

De teamleden voelen zich nu veilig genoeg om hun mening te geven bij vergaderingen en beslissingen. Het betekent een soort ‘conflictfase’, met soms stormachtige discussies. De teamleden hebben veel kritiek op elkaars ideeën en ook die van jou als teamleider. Er kan zelfs polarisatie in de groep optreden. Denk aan onderlinge wrijving als de een langer werkt dan de ander of een medewerker nauwkeurig werkt dan een collega. Als teammanager heb je de taak om mensen goed te begeleiden in deze overgangsfase.

Dat kan door teamleden te stimuleren om hun mening te geven. Onderstreep ook het belang van tolerantie voor elkaar en elkaars verschillen. Let erop dat de teamleden de vaardigheden beheersen of leren om constructief om te gaan met conflicten. Kijk hoe ze meningsverschillen bespreken en of ze positieve feedback geven.

3. Heldere taakverdeling en afspraken

Draait het niet meer om conflicten dan zullen de teamleden meer constructief en taakgericht vergaderen en discussiëren. Dit is het begin van de samenwerkingsfase en het komen tot een wij-gevoel. Het team wordt effectiever. De taken en verantwoordelijkheden van de teamleden worden helder. Ze maken afspraken over gezamenlijke regels en normen en waarden.

4. Klaar voor topprestaties

Het team komt nu in de laatste fase. In deze fase werken de teamleden samen als een eenheid en echte groep. Het geheel is daarmee meer dan de som van de delen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat alle teamleden op de hoogte zijn van de organisatiedoelen en hun beslissingen en prioriteiten daaraan toetsen. Ook nemen ze nu beslissingen zonder jouw bemoeienis.

Het team is nu klaar voor topprestaties en voor ideeën en initiatieven die de eigen teamdoelstellingen overschrijden. Hiermee breekt de prestatiefase aan. Je kunt als teamleider nu taken delegeren en je focussen op andere managementverantwoordelijkheden. Daarmee laat je het team los.

Bron: MT.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.