Branded
30 jan '23
30 januari '23
5 min

Leren en ontwikkelen als toekomstbestendige oplossing

Leren en ontwikkelen (L&D) heeft een fundamentele rol in de thema’s van nu. Waaronder duurzame inzetbaarheid, personeelskrapte, verdere proces digitalisering en betekenisvol ondernemen. Deze thema’s en andere marktgerelateerde ontwikkelingen vragen om aanpassingen in de hele organisatie. Aanpassingen die flexibel en adaptief zijn om snel mee te bewegen op onvoorspelbare toekomstige ontwikkelingen. Een adaptief integraal leersysteem met de gebruiker in de hoofdrol faciliteert hierin.

Rol van leren & ontwikkelen

Tot op heden wordt de rol van leren en ontwikkelen in organisaties meestal ingevuld door HR, bijvoorbeeld met een bedrijfsacademie of door een andere stafafdeling. Om talent te behouden, verzorgt de afdeling de onboarding, doorontwikkeling en talentontwikkeling in de vorm van (digitale) trainingen en opleidingen. En om te voldoen aan compliance-verplichtingen voor bevoegdheid en bekwaamheid organiseert deze afdeling de toetsing, registratie en het leeraanbod. Maar past deze aanpak nog wel bij de snel veranderende tijd waarin onvoorspelbaarheid het nieuwe normaal is? De rol van leren en ontwikkelen is ingrijpend aan het transformeren om wendbaar aan te kunnen passen aan de realiteit. Waar hoort de verantwoordelijkheid voor het vergroten van het leer- en adaptievermogen van de totale organisatie eigenlijk te liggen?

Een leerecosysteem is het geheel van cultuur, mens, techniek en leeraanbod dat bijdraagt aan een lerende organisatie.

De lerende organisatie

Als organisatie wil je natuurlijk toekomstbestendig en concurrerend blijven. Hiervoor moet het leer- en adaptievermogen van de organisatie in zijn totaliteit worden vergroot. Dat gaat verder dan de oorspronkelijke taken van HR of een andere stafafdeling gericht op L&D. Het betekent een continu lerende organisatie worden waarin de mens, de cultuur, de techniek en het leeraanbod samenkomen in een volwaardig leerecosysteem. Een systeem dat gedragen wordt door de hele organisatie en dat een leven lang leren stimuleert. Gebaseerd op een heldere visie en overtuiging die verweven is in alle strategische pijlers en initiatieven.

Voor organisaties waarin specifieke kennis en vaardigheden onderscheidend zijn, is een continu lerende organisatie essentieel om concurrerend en toekomstbestendig te blijven.

Leerklimaat

Medewerkers hele dagdelen uit hun werk halen om een klassikale cursus te laten volgen is met de huidige arbeidskrapte en werkdruk niet optimaal. Maar om toekomstbestendig en onderscheidend te blijven, is leren en ontwikkelen van strategisch belang. De hoge werkdruk en arbeidskrapte vragen juist om nieuwe manieren om leren en ontwikkelen te faciliteren en organiseren. Vragen die je daarbij in je organisatie kunt stellen zijn:

  • Welke cultuur heerst er nu? Is er een integrale leercultuur en wordt deze ondersteund door coachende leiders of is er juist een resultaatgerichte cultuur met meer sturend leiderschap?
  • Hoe optimaliseer je hierin een lerend klimaat? Wat verwacht je precies van leidinggevenden om alle medewerkers te laten leren en groeien?
  • Wat versta je onder coachend leiderschap? Hoe worden leidinggevenden in deze transitie gefaciliteerd?

Adaptieve leeromgeving ontwikkelen

Een adaptieve leer- en ontwikkeloplossing waarin alles samenkomt op het gebied van leren en ontwikkelen faciliteert het nieuwe leerklimaat. Het is een leerplatform dat aansluit bij de organisatiecultuur en ambities en meebeweegt met veranderingen zodat je organisatie relevant, onderscheidend en toekomstbestendig blijft. Het is best lastig om jouw perfecte partner te vinden hiervoor. Een selectiecriterium hiervoor is bijvoorbeeld de impact die je als opdrachtgever zelf hebt op het proces en op het product. Je wilt een product op maat voor jouw organisatie en de context van jouw markt of sector. Veel aanbieders hebben prefab oplossingen die – waar technisch mogelijk – met een extra invulveld op de klant worden gecustomised. Het systeem is daarbij leidend, niet jouw individuele wensen en eisen.

Partner in leer- en ontwikkeloplossingen

Infolearn is een aanbieder van integrale leer- en ontwikkeloplossingen met een sterke visie op leren en ontwikkelen. Het is een specialistische kennis- en ontwikkelorganisatie die leeroplossingen ontwikkelt voor onder andere de zorg, industrie, logistiek, retail en (semi)-overheid. Vanuit een eigentijdse visie op leren en ontwikkelen op zowel praktische als strategische uitdagingen ontwikkelt Infolearn het leer- en ontwikkelplatform in partnerschap door. Klanten hebben directe impact op de innovatie, omdat Infolearn de gehele keten van A tot Z in eigen regie ontwikkelt en beheert. Infolearn is bovendien preferred AFAS-partner, waardoor een volledig geïntegreerde samenwerking gegarandeerd is.

Visie op leren en ontwikkelen

Infolearn is ervan overtuigd dat medewerkers zich veiliger en gelukkiger voelen als ze doorlopend de mogelijkheid hebben om te leren en te ontwikkelen. Hierdoor presteren zij beter op de werkvloer en neemt duurzame inzetbaarheid toe. Door medewerkers zelf regie over hun ontwikkelproces te geven, groeit het (zelf)vertrouwen in de professionele werkhouding en neemt de intrinsieke motivatie om te leren en ontwikkelen toe. Elke medewerker moet op ieder moment zelf aan de slag kunnen in een intuïtieve en adaptieve leeromgeving met daarin alle mogelijke leerinterventies.

Word ook geïnspireerd

De modulaire opbouw van de leer- en ontwikkeloplossing van Infolearn groeit mee met de behoefte van jouw organisatie. Vanuit een eenvoudige leeromgeving met vooral LMS-achtige functionaliteiten, tot het faciliteren van een lerende organisatie met een volledig geïntegreerd leer- en ontwikkelplatform of leerecosysteem. Ben je benieuwd hoe Infolearn het leren en ontwikkelen in jouw organisatie passend bij jullie behoefte kan faciliteren? Of wil je je laten inspireren door de leer- en ontwikkeloplossingen die we bij klanten hebben gerealiseerd? Neem dan gerust contact op met één van onze Business Developers Rens van Nuland of Robbie Hendriks.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 2 / 2. Aantal stemmen 1

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.