Artikel
19 jan '17
19 januari '17
3 min

Het laatste nieuws over de cao Gemeenten 2017

Op 13 januari 2017 heeft de VNG een conceptarbeidsvoorwaardennota gepubliceerd. Hierin worden de plannen rondom de volgende stappen naar harmonisatie, vereenvoudiging en modernisering van de arbeidsvoorwaarden uiteengezet. Uitgangspunt is dat de cao bijdraagt aan een brede inzetbaarheid en de mobiliteit van medewerkers vergroot. In deze cao wordt vooral aandacht besteed aan modernisering van beloning en verlof.

Co-creatie

Gemeentelijke werkgevers en medewerkers hebben deelgenomen aan een co-creatietraject over de onderwerpen: verlof, belonen en (interne) flexibiliteit en zekerheid. Het co-creatietraject houdt in dat werkgevers en medewerkers zelf voorstellen ontwikkelen voor nieuwe arbeidsvoorwaarden. Co-creatie zorgt voor vernieuwende, innovatieve oplossingen met grotere kans voor draagvlak bij de medewerkers voor wie de rechtspositie bedoeld is. De co-creatiegroepen hebben adviezen geformuleerd. De VNG neemt deze adviezen over.

Adviezen uit de co-creatiegroepen

  1. Eén systematiek van bewuste beloning voor de gehele gemeentelijke sector.
    Belonen is geen automatisme. De huidige salarissystematiek met vaste periodieken wordt vervangen door een openschalensysteem met een minimum en een maximumbedrag waarin de groei wordt uitgedrukt in een percentage en afhankelijk is van een beoordeling. Artikel 3:8 CAR (functioneringstoelage) gaat onderdeel uitmaken van het beloningssysteem in de nieuwe vorm.
  2. Eén sectorale norm voor bovenwettelijk verlof.
    De CAR-UWO kent vanaf 1 januari 2017 door de komst van het IKB een wettelijk verlof van 144 uur. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op lokaal niveau extra bovenwettelijk verlof toe te kennen. Dit verschilt per organisatie en per medewerker. Het advies is om één sectorale norm voor bovenwettelijk verlof te introduceren in de gemeentelijke cao. Geadviseerd wordt om het lokale bovenwettelijke verlof te harmoniseren, waarbij de overgang van verlofrechten door middel van overgangsrecht geregeld kan worden.
  3. Versterken balans tussen flexibiliteit en werkzekerheid.
    Gemeenten hebben behoefte aan mogelijkheden om het werk flexibel te organiseren. Dit is voor werkgevers belangrijk om de onvoorspelbaarheid van werkzaamheden op te vangen en om specifieke expertise te verkrijgen. De co-creatiegroep ziet mogelijkheden om medewerkers tot interne flexibiliteit te bewegen. Bredere inzetbaarheid bevordert en vergroot de mobiliteit van medewerkers en zorgt voor stabiliteit in de organisatie. Gemeenten moeten komen tot een samenhangend flexibiliteitsbeleid dat zowel op interne als externe flexibiliteit gericht is.

Uitwerking en implementatie cao-afspraken

De VNG vindt dat de co-creatiegroepen goede oplossingen hebben voorgelegd. In voorbereiding op de co-creatie is er door bestuurders en medewerkers een visie op de drie thema’s geformuleerd. Deze visie komt op hoofdlijnen overeen met de uitgangspunten van de co-creatieadviezen.

Voor gemeentelijke werkgevers is het vaak niet eenvoudig om cao-afspraken in de praktijk te brengen. Omdat het doorvoeren van veranderingen veel tijd kost wil de VNG een ruimere, realistische implementatietijd bieden. Gemeenten en gemeentelijke organisaties hebben tot 14 februari a.s. de gelegenheid te reageren op deze conceptarbeidsvoorwaardennota. Het bestuur van de VNG stelt op 16 februari a.s. de definitieve arbeidsvoorwaardennota vast.

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.