Artikel
26 aug '13
26 augustus '13
3 min

Kwaliteit vroeg- en voorschoolse educatie onder druk door ontbreken beleid gemeenten

De onderwijsinspectie heeft, na een grootschalig onderzoek in 360 gemeenten, een kritisch rapport uitgebracht over de kwaliteit van de vroeg- en voorschoolse educatie (vve). Op grond van de onderzoeksresultaten concludeert de inspectie dat kinderen niet de zorg en begeleiding krijgen die ze nodig hebben.

Onderwijsachterstandsbeleid
Volgens de inspectie doen grote en middelgrote gemeenten die veel geld beschikbaar hebben voor onderwijsachterstandsbeleid het op de meeste punten beter dan de kleinere gemeenten. Het ontbreekt in de meeste gemeenten aan een gericht ouderbeleid. Daarnaast heeft maar 40% van de gemeenten voldoende vve-plaatsen gerealiseerd. De inspectie stelt dat veel doelgroepkinderen niet worden bereikt.

Aandachtspunten voor vve
In slechts 15% van de gemeenten zijn afspraken gemaakt met schoolbesturen over de gewenste resultaten van het vve-beleid. Hierdoor is het voor de inspectie niet mogelijk om uitspraken te doen over de resultaten van vve. De helft van de gemeenten die de doelgroep heeft gedefinieerd neemt de feitelijke achterstand van het kind mee. De consultatiebureaus baseren zich nu alleen op het opleidingsniveau van de ouders.

Gemeenten moeten meer regie krijgen
De VNG wil de mogelijkheden voor een integrale basisvoorziening voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar onderzoeken. De VNG stelt dat de bevindingen uit het rapport van de onderwijsinspectie haar pleidooi onderstreept dat gemeenten meer regie moeten krijgen in het vve-beleid. Ook stelt de VNG dat het voor gemeenten lastig te bepalen is wie wel of geen vve moet krijgen, omdat de jeugdgezondheidszorg de screening en indicatie doet en vanwege de privacywetgeving deze gegevens niet zonder de toestemming van ouders mag doorgeven aan de gemeenten.

Gemeenten zijn sinds 2010 verantwoordelijk voor het terugdringen van taalachterstanden bij kinderen. Volgens de VNG hebben de gemeenten zich eerst gericht op het realiseren van voldoende vve-plaatsen. De bezuinigingen op de kinderopvang hebben echter ook gevolgen voor de capaciteit in de vve. De 37 grootste gemeenten hebben extra budget gekregen vanaf 2012, de overige gemeenten niet.

Integrale basisvoorziening
De VNG stelt voor om de verantwoordelijkheid voor een gratis aanbod van 2 – 4 dagdelen in een voorschoolse voorziening voor alle kinderen van 2,5 – 4 jaar aan gemeenten te geven om zo een einde te maken aan de versnippering. Verder wil de VNG een nieuw en eenduidig stelsel voor opvang en onderwijs onderzoeken, met als uitgangspunt een integrale basisvoorziening voor alle kinderen van 0 – 12 jaar. Gemeenten kunnen dan meer sturen op kwaliteit van vve en ook van het basisonderwijs. Nu is dat nog niet mogelijk. De VNG zou dit als een grote stap vooruit zien.

In Amsterdam en Rotterdam zijn goede initiatieven ontwikkeld om de basisvoorzieningen voor vve te verbeteren. Er is al een start gemaakt  met geïntegreerde voorzieningen op verschillende scholen en dit wordt in het najaar nog verder uitgebreid. Zij lopen hiermee vooruit op het kabinetsbesluit harmonisering van de financieringsstromen voorschoolse periode.

Bron: Binnenlands Bestuur

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.