Artikel
23 sep '15
23 september '15
3 min

Kinderen voelen zich zelfs thuis niet meer veilig door cyberpesten

Acht procent van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar geeft aan ooit te maken te hebben gehad met cyberpesten. Onder jongeren tussen de 15 en 18 jaar is dit zelfs 11 procent. Het zijn cijfers die het belang van de Week Tegen Pesten (21 tot en met 25 september 2015) nogmaals onderstrepen. 

De Week Tegen Pesten (WTP) is een initiatief van Stichting School & Veiligheid. De WTP is hét moment om extra aandacht te besteden aan pesten. Dit jaar richt de campagne zich op groepsvorming in de klas.

Pesten houdt niet op na verlaten schoolplein

In een interview van RTL Nieuws met De Kindertelefoon blijkt dat kinderen elkaar op steeds heftigere manieren pesten. Vroeger werden kinderen voornamelijk gepest en uitgescholden op het schoolplein of buitengesloten in de pauze. Tegenwoordig houdt het pesten niet op na het verlaten van het schoolplein. Cyberpesten zou ’24-uurs pesten’ genoemd kunnen worden.

De Kindertelefoon ontving in 2014 18.000 telefoontjes van kinderen en voerde 5.000 chatgesprekken. Het aantal kinderen dat De Kindertelefoon opzoekt met vragen is niet zozeer hoger geworden, maar het type meldingen is -in de 35 jaar dat De Kindertelefoon bestaat- wel veranderd.

Pesten via (a)sociale media

Pesten gebeurt steeds vaker digitaal. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat en bijvoorbeeld Whatsapp zijn hierdoor niet alleen sociale, maar juist ook asociale digitale media geworden. Jongeren kunnen (vaak zelfs anoniem) dreigende of kwetsende berichten sturen, belastende foto’s, filmpjes of roddels verspreiden en anderen uitschelden. Ook stalken en bedreigen met geweld zijn veelvoorkomende manieren van cyberpesten.

Wat volgens Nathalie But van De Kindertelefoon ook veel voorkomt is groepsvorming op Whatsapp: “Tegenwoordig worden kinderen door andere kinderen toegevoegd in een Whatsapp-groep waarin hen de gruwelijkste verwensingen naar het hoofd wordt geslingerd.” Jongeren gebruiken het om tijdens schooltijd, in pauzes, maar juist ook na school het pesten voort te kunnen zetten. Dit betekent dat het kind zich zelfs thuis niet meer veilig zal voelen.

Dader is vaak bekende

Hoewel cyberpesten ook vaak anoniem gebeurt, geeft twee derde van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar die digitaal gepest worden aan de dader te kennen. Mogelijk is dit één van de redenen waarom maar 14 procent van de jongeren die digitaal gepest worden hier een melding van maakt bij de politie en zelfs maar 4 procent daadwerkelijk aangifte doet.

Tips omtrent cyberpesten

Tips voor docenten en ouders:

  • Leer jongeren om zich verantwoordelijk, correct en beleefd te gedragen ‘online’ op internet – net zoals ‘offline’ in het echte leven
  • Complimenteer het kind dat naar je toe gekomen is, hij of zij is op zoek naar steun
  • Zorg ervoor dat je luistert naar zijn/haar verhaal en neem het serieus
  • Onderneem niet meteen actie, maar bedenk samen de beste aanpak
  • Pak digitale media niet af; dat voelt als een zware straf, terwijl het kind het slachtoffer is


Als een kind naar je toe komt omdat hij of zij gepest wordt, kun je de volgende adviezen meegeven:

  • Reageer niet op de berichtjes, foto’s of filmpjes
  • Bewaar alle berichtjes, foto’s of filmpjes; sla ze op als mogelijk bewijsmateriaal
  • Blokkeer degene die je lastig valt
  • Staan de berichtjes, foto’s of filmpjes op een website? Vraag de beheerder ze weg te halen
  • Doe aangifte bij de politie van (cyber)pesten


Meer weten over hoe je in de klas meer aandacht kunt besteden aan pesten? Ga naar
stoppestennu.nl.

Bronnen: Week Tegen Pesten, CBS, RTL Nieuws, Stop Pesten Nu, Mediawijsheid

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.