Artikel
22 jul '21
22 juli '21
4 min

HRM’ers sturen nog niet op mobiliteit

Zoals ieder jaar staat ook dit jaar ‘opleiding en ontwikkeling’ weer hoog op het prioriteitenlijstje van HRM’ers in de publieke sector. Het thema ‘mobiliteit’ krijgt minder aandacht, terwijl dit de ontwikkeling van medewerkers aanzienlijk kan versnellen. Zo blijkt uit de HRM Barometer van Driessen Groep.

Medewerkers en HRM’ers zijn positief over het aanbod van cursussen en opleidingen én de aandacht die er is voor persoonlijke ontwikkeling. HRM-professionals in de cultuursector zijn iets sceptischer over aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en HRM’ers bij de overheid en de zorg zijn minder onder de indruk van het aanbod aan (online) cursussen en opleidingen. Ulrike Wild juicht als programmadirecteur Online & Open Learning bij de Universiteit van Wageningen een goed aanbod in online leren aan. “Opleiden op locatie dient lang niet altijd het doel. Het hangt altijd van de context en de doelgroep af wat de beste methodiek is. Er bestaat geen one size fits all. Het beeld heerst dat online leren minder goed werkt, maar er worden altijd goede én slechte trainingen of lessen gegeven: online en offline. De kwaliteit heeft niet met het medium te maken.”

Oog voor talent

Als we kijken naar het benutten van talenten in de publieke sector, dan zien we geen grote verschillen tussen de sectoren, maar wel tussen HRM’ers en medewerkers. 56% van de HRM’ers denkt dat de talenten van medewerkers worden benut, terwijl medewerkers daar significant minder positief over zijn met 43%. Desondanks is het een stijging ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2019. Ulrike Wild wil talenten, jong en oud, stimuleren ervoor te gaan. “Niemand is te oud om te leren, dus terugdeinzen is nergens voor nodig.” Daarnaast is het aan HRM om medewerkers te prikkelen om zich te ontwikkelen. “Je weet niet hoe en of je over twintig jaar nog inzetbaar bent, dus tijdig voorsorteren en elkaar meenemen in ontwikkelingsmogelijkheden is een must.”

Personeelstekorten nemen toe

HRM is actief bezig met de inzet van personeel, nu en in de toekomst. Vooral het onderwijs (63%) en de zorg (66%) is gewend om hiermee bezig te zijn. Dat HRM in de zorg en het onderwijs actief inzet op personeelsplanning is niet zo vreemd, want daar nemen (zelfs nu de personeelstekorten al nijpend zijn) de personeelstekorten in meer dan de helft van de organisaties de komende jaren nóg verder toe. Er is wel sprake van een afname ten opzichte van twee jaar geleden.

Sturen op mobiliteit

Bijna een kwart van de medewerkers wil een andere baan. Dit terwijl slechts 39% van de HRM’ers in de publieke sector actief stuurt op mobiliteit van medewerkers die niet meer bij de organisatie passen. In de overheid en het onderwijs is dit percentage hoger (43%) dan in de zorg (35%).

Dat HRM niet op mobiliteit stuurt, lijkt een gemiste kans. Want maar liefst 23% van de medewerkers wil namelijk binnen nu en drie jaar ander werk doen. 16% wil zich hiervoor zelfs laten omscholen. Hoewel de cijfers in de zorg iets lager uitvallen, lijkt daar dezelfde behoefte te bestaan. Ulrike Wild hierover: “Kijk vooral wat er allemaal te halen is. En besef dat medewerkers niet alleen maar binnen een carrière stappen willen of moeten maken, maar vooral ook zijstappen moeten kunnen maken. Employability, mensen breed inzetbaar maken en houden, wordt interessant als je er actief op inzet. Ondanks dat het niet altijd in het belang van de organisatie is. Als je een medewerker binnen hebt die goed is, wil je die graag houden. Toch is het belangrijk om te kijken naar het maatschappelijk belang en de medewerker voorop te stellen.”

Ook Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement en Organisatorisch Leiderschap aan de Nyenrode Business Universiteit, vertelt meer over mobiliteit in de Barometer. “We moeten uitgaan van flexibiliteit. Mensen passen niet in een hokje. Je weet vandaag niet wat iemand morgen kan.” Gelukkig ziet de hoogleraar veel positieve ontwikkelingen op dit vlak. “Functioneringsgesprekken transformeren langzaamaan in coachingsgesprekken. We lezen elkaar minder vaak de les en helpen elkaar meer. Leren van elkaar wordt normaal. Daar zit heel veel kracht en daardoor ga je ook anders naar talent kijken.”

Aandachtspunt: fouten durven maken

Een aandachtspunt voor HRM’ers is het thema ‘een veilige werkomgeving’. Essentieel voor het welbevinden van medewerkers is een omgeving waarin ze fouten durven te maken. In de HRM Barometer geeft 43% van de medewerkers aan fouten te durven maken. In de zorgsector is dit percentage nog lager: 38%. Dit terwijl meer dan de helft van de HRM’ers in de zorg denkt dat mensen in hun organisatie fouten durven te maken.

Meer weten?

Wil je meer weten over HRM-ontwikkelingen in de publieke sector? Vraag de HRM Barometer kosteloos aan.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.