Artikel
23 nov '16
23 november '16
2 min

Het minimumloon per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 stijgt het wettelijk minimumloon van medewerkers van 23 jaar en ouder naar 1.551,60 euro bruto per maand, dit was 1.537,20 euro. Ook het minimumjeugdloon stijgt per deze datum met hetzelfde percentage. Dit heeft het Ministere van Sociale Zaken en Werkgelegenheid recent bekend gemaakt.

Dit wettelijk bruto-minimumloon geldt voor de eerste helft van 2017. Voor medewerkers van 23 jaar en ouder met een volledig dienstverband komt deze stijging uit op het bruto-minimumloon per week van 358,05 euro en per dag 71,61 euro.

Jaarlijkse aanpassing

Tweemaal per jaar, op 1 januari en 1 juli, wordt het wettelijk minimumloon vastgesteld. Op 1 januari wordt het wettelijke brutominimumloon vastgesteld, de overheid maakt halverwege het jaar een nieuwe calculatie waardoor de op 1 januari vastgestelde bedragen worden bijgesteld. Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland. Het recht op minimumloon staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).

Minimumjeugdloon

De minimumjeugdlonen zijn van toepassing voor werknemers jonger dan 23 jaar. Het minimumjeugdloon is een loon dat bij een bepaalde leeftijd past en is een percentage van het minimumloon. Dit minimumloon wordt hoger naarmate de jonge medewerker ouder wordt.

Het hogere minimumloon gaat in vanaf de dag dat de jonge medewerker verjaart, maar in de praktijk gebeurt dit meestal vanaf het begin van het volgende loontijdvak.

Bedragen per 1 januari 2017

De onderstaande tabel wordt het bruto-minimumloon per 1 januari 2017 weergegeven per leeftijdscategorie voor de verschillende werkperiodes.

Leeftijd Staffeling Per maand Per week Per dag
22 jaar 85%  € 1.318,85  € 304,35  € 60,87
21 jaar 72,5%  € 1.124,90  € 259,60  € 51,92
20 jaar 61,5%  € 954,25  € 220,20  € 44,04
19 jaar 52,5%  € 814,60  € 188,00  € 37,60
18 jaar 45,5%  € 706,00  € 162,90  € 32,58
17 jaar 39,5%  € 612,90  € 141,45  € 28,29
16 jaar 34,5%  € 535,30  € 123,55  € 24,71
15 jaar 30%   € 465,50  € 107,40  € 21,48

Bron: Staatscourant

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.