Branded
3 aug '23
3 augustus '23
4 min

Het belang van regie op inhuur van professionals

De arbeidsmarkt van vandaag de dag kent grote uitdagingen. De vraag naar hooggekwalificeerde professionals op de arbeidsmarkt blijft groeien. Organisaties zoeken continu naar nieuw talent om hun teams te versterken en vooruitgang te waarborgen. Het is cruciaal om een strategische personeelsplanning en effectieve employer branding toe te passen, maar er is nog een belangrijk element dat vaak over het hoofd wordt gezien: regie op inhuur van professionals.

Uitdagingen in de competitieve arbeidsmarkt

Medewerkers zijn zonder twijfel het meest belangrijk in een organisatie. Hun expertise, vaardigheden en inzet zijn van onschatbare waarde voor het succes en de ontwikkeling van de organisatie. Dat geldt ook voor extern talent. Dat draagt met hun expertise en frisse blik bij aan innovatie en vooruitgang. Het is dan ook van groot belang om getalenteerde professionals aan te trekken.

In een tijd waarin de vraag naar talent groter is dan het aanbod, moeten organisaties hun wervingsstrategieën zorgvuldig afstemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt. De huidige arbeidsmarkt is buitengewoon concurrerend, vooral voor beroepen waar schaarste heerst. Recruiters en HR-teams worden geconfronteerd met uitdagingen om geschikte kandidaten te vinden en te interesseren voor opdrachten binnen hun organisatie.

Het cruciale element: regie op inhuur

Maar wat gebeurt er nadat deze professionals zijn geworven? Iets dat vaak wordt onderschat is het voeren van regie op inhuur van externe professionals. Weten wie er wanneer binnen je organisatie welke opdracht uitvoert. Het creëert bewustwording en inzicht, omdat het daar vaak aan ontbreekt.

Regie op inhuur verwijst naar het gestructureerde proces rondom de inhuur. Nu komt het nog regelmatig voor dat organisaties in de ‘inhuurreflex’ schieten, omdat het makkelijk en minder bindend is en inhuur daardoor structurele vormen aanneemt. Organisaties huren dan gedurende lange periodes consultants, detacheringskrachten of zelfstandige professionals in op posities die eigenlijk structureel zijn. Dit kan leiden tot situaties waarin externe krachten zonder adequaat toezicht aan projecten werken, waardoor niet de gewenste resultaten behaald worden en dit zelfs juridische gevolgen kan hebben.

Voor publieke organisaties is het erg belangrijk om de kosten van inhuur binnen de organisatie te beheersen, te beperken en maatschappelijk te verantwoorden. Het voeren van regie op externe inhuur biedt inzicht in kosten, tarieven, effectiviteit van wervingskanalen, beschikbaarheid en kwaliteiten van externen. Deze transparantie en controle over de inzet van externe professionals helpt bij het optimaliseren van de kosten. Daarnaast helpt het bij het beperken van de inhuurrisico’s, doordat er zorg gedragen wordt dat er aan aanbestedingswetgeving en aan de wetgeving rondom verschillende contractvormen wordt voldaan, zoals wetgeving rondom de inzet van zzp’ers (wet DBA).

Goed opdrachtgeverschap

Voor organisaties is het belangrijk zich te richten op goed opdrachtgeverschap. Een belangrijke doelgroep in dit kader vormen de zelfstandige professionals. Want waarom moeten zij voor jouw organisatie als opdrachtgever kiezen? Natuurlijk moet het tarief en contract kloppen (what), maar vergeet ook de ambitie en verwachte bijdrage (why) niet. Veel zzp’ers die binnen de publieke sector werken, kiezen heel bewust met hart en hoofd voor een opdrachtgever. Het combineren van goed opdrachtgeverschap en het voeren van regie op inhuur dragen bij aan het opbouwen van een duurzaam netwerk van externe professionals voor de organisatie waar professionals zich gewaardeerd en betrokken voelen bij hun werk.

Inhuurfase

In de praktijk merken wij bij Haert dat steeds meer publieke organisaties aan de slag gaan met dit thema en stappen maken. Maar regie krijgen én houden op inhuur is niet iets wat je als organisatie ‘zomaar even doet’. Het is een (leer)proces dat veel tijd, inspanning, draagvlak en toewijding vraagt. Het verloopt stapsgewijs. Daarom zien wij het als evolutieproces waarin we een aantal fases onderscheiden waarin een organisatie zich kan bevinden. Het helpt daarbij om te weten in welke fase van inhuurregie de organisatie zich bevindt. Vanuit die positie kun je gericht en bewust kijken welke stappen je als organisatie wil of moet zetten om uiteindelijk meer regie op inhuur te krijgen.

Tijdens het event ‘Ontdek de geheimen van innovatief talentmanagement’ op donderdag 5 oktober verzorgt Haert een break-out sessie. Hierin wordt gekeken naar de fase waarin jouw organisatie zich bevindt en worden tips en adviezen gedeeld om nog meer regie op externe inhuur binnen je organisatie te realiseren.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 1.3 / 2. Aantal stemmen 3

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.