Artikel
31 mrt '21
31 maart '21
2 min

Goede Vrijdag: automatische een vrije dag?

De vraag of Goede Vrijdag een officiële feestdag is, komt jaarlijks voor het begin van Pasen en de nadere voorjaarsfeestdagen terug. Net als de vraag of medewerkers op Goede Vrijdag recht hebben op een vrije dag met behoud van loon als het om een officiële feestdag gaat. 

De rijksoverheid heeft Goede Vrijdag officieel erkend als feestdag. Het is echter een misverstand dat een officiële feestdag voor medewerkers ook automatisch een wettelijk bepaalde vrije dag is. Het is namelijk niet wettelijk vastgelegd welke feestdagen vrije dagen zijn. Dat is ook onmogelijk, omdat medewerkers in sommige sectoren, zoals de zorg of het openbaar vervoer onvermijdelijk op feestdagen moeten werken. Het is dan ook een hoofdregel dat Goede Vrijdag medewerkers geen recht verschaft op een vrije dag, behalve als de cao, de arbeidsovereenkomst of het arbeidsvoorwaardenreglement andere afspraken bevatten.

Werken op een feestdag

Daarmee moeten veel medewerkers op Goede Vrijdag gewoon werken. Als schriftelijk is vastgelegd dat medewerkers vrij hebben op Goede Vrijdag, dan moeten werkgevers hun salaris doorbetalen. Mochten er toeslagen of andere regelingen van toepassing zijn op het werken op feestdagen, dan staat dat ook in de cao of arbeidsovereenkomst. Dit verschilt mogelijk per feestdag. Toeslagen zijn bijvoorbeeld op Hemelvaartsdag meer gebruikelijk dan op Goede Vrijdag. Daarbij kennen steeds meer cao’s naast afspraken over de christelijke feestdagen ook bepalingen over bijvoorbeeld islamitische feesten. Vanwege deze verschillen kan je bij twijfel het beste nagaan hoe het in de cao staat. Een cao-partij of cao-commissie kan zich eventueel uitspreken bij onduidelijkheden over een cao-bepaling over feestdagen.

Vakantiesaldo

Heeft je organisatie niet te maken met een cao of zegt de cao niets over een vrije dag op Goede Vrijdag of een andere feestdag, dan heb je als werkgever wat dat betreft in principe geen plichten tegenover je medewerkers. Voorwaarde is dan wel dat er niets anders is afgesproken. Een werknemer mag overigens op Goede Vrijdag wel zelf een vrije dag nemen. Verder mag je Goede Vrijdag als verplichte vrije dag aanwijzen. Je mag dan voor alle medewerkers die normaal op deze vrijdag zouden werken, verplicht een dag van hun vakantiesaldo afhalen. Hiervoor moet je als werkgever wel toestemming hebben van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.