Publiek Perspectief is vanaf nu Trends in HR. Blijf via dit platform op de hoogte van de laatste trends & ontwikkelingen voor HR.

Artikel/ 19 december 2019

5 mei… hoe zit het ook alweer?

Ieder jaar rond deze tijd is het weer een veelgehoorde vraag: “Is 5 mei een vrije dag?”. Bevrijdingsdag (5 mei) is bij Koninklijk Besluit op 24 september 1990 uitgeroepen tot een nationale feestdag, maar 5 mei is niet automatisch een vrije dag. Werkgevers moeten dit onderling met hun werknemers regelen. Per sector gelden hiervoor andere regelingen. Controleer daarom altijd je cao om te weten of Bevrijdingsdag een (betaalde) vrije dag is.

Eigen afspraken

Werknemers van de Rijksoverheid hebben op 5 mei vrij, als hun werk dat toelaat. Andere (semi-)overheidsinstellingen volgen zoveel mogelijk het voorbeeld van de Rijksoverheid. 5 mei 2020  is op basis van artikel 5:3 Cao Gemeenten een vrije dag, tenzij bedrijfs- of dienstbelangen het noodzakelijk maken dat de werknemer komt werken.

Voor het primair en voortgezet onderwijs geldt dat 5 mei een algemeen erkende feestdag is. Werknemers zijn deze dag vrij. Wel wordt 5 mei van het vakantieverlof afgeschreven. Publieke instellingen zoals ziekenhuizen draaien meestal zondagsdiensten.

In veel cao’s, zoals de Cao Beroepsgoederen, is vastgelegd dat er om de 5 jaar een vrije dag gegeven wordt (zoals 2020 en 2025). Wanneer er in de cao geen afspraken gemaakt zijn of wanneer een bedrijfstak geen cao heeft, dan bepaalt de werkgever zelf of 5 mei een vrije dag is.

Toch werken?

Werk je op een feestdag? Dan krijg je niet automatisch een extra beloning in geld of tijd. Je kunt bij je werkgever informeren of je op een bepaalde feestdag moet werken en of je hiervoor een vergoeding krijgt. Je kunt hiervoor ook je cao of arbeidsovereenkomst raadplegen.

Deel deze pagina
Monetta Driessen
Als HRM-redacteur houdt Monetta graag een vinger aan de pols als het gaat om relevante en actuele HRM-thema’s. Haar HRM-kennis en –ervaring richten zich specifiek op de publieke sector. Naast blogs schrijft zij ook regelmatig artikelen voor HR-publicaties en -vakbladen.
Meer van deze auteur