Artikel
4 jan '24
4 januari '24
3 min

Frequent verzuim aanpakken: win-win voor organisatie en medewerker

Frequent verzuim op het werk is meer dan af en toe een ziekmelding; het kan een teken zijn van diepere problemen zoals stress of persoonlijke uitdagingen. Voor organisaties is het belangrijk om dit serieus te nemen. Met een doordacht verzuimbeleid is het mogelijk om problemen vroegtijdig te herkennen en te zorgen voor een aangename werkomgeving. Dit vraagt om open gesprekken, wederzijds begrip en de juiste stappen.

Wat is frequent verzuim?

Frequent verzuim, ook bekend als herhaaldelijk ziekteverzuim, verwijst naar de situatie waarin een medewerker regelmatig voor korte tijd niet werkt vanwege ziekte of andere persoonlijke omstandigheden. Hoewel iedereen wel eens ziek is, spreek je meestal van frequent verzuim wanneer iemand zich minimaal drie keer per jaar of vaker ziekmeldt.

Het identificeren ervan is erg belangrijk, omdat het kan duiden op bredere problemen zoals werkstress, persoonlijke problemen of een ongezonde organisatiecultuur.

Lees ook: Versterk je medewerkers en organisatie met amplitie

Aanpak frequent verzuim

In de aanpak van frequent verzuim vormt een goed verzuimbeleid de basis. Hierbij is het belangrijk dat er duidelijke richtlijnen zijn over wat als frequent verzuim wordt beschouwd en welke stappen er worden ondernomen. Een proactieve aanpak omvat:

  • Vroegtijdig identificeren: door verzuimpatronen in de gaten te houden, kun je als werkgever problemen vroegtijdig signaleren.
  • Open communicatie: een open gesprek met de medewerker kan inzicht geven in de reden(en) van het verzuim en mogelijke oplossingen.
  • Focus op medewerkerswelzijn: het aanbieden van gezondheidsprogramma’s, flexibele werktijden of een aanpassing van de werkplek kan frequent verzuim verminderen.
  • Verbeteren van leiderschapsvaardigheden: begeleiding en training voor managers over omgaan met verzuim en het bieden van ondersteuning aan medewerkers.

Reden voor ontslag?

Hoewel frequent verzuim een legitieme reden kan zijn voor ontslag, heeft het in de praktijk vaak weinig kans van slagen. De beëindiging van het dienstverband vormt een juridische kwestie, waar de rechter over beslist. Voordat dat gebeurt moet de werkgever het nodige aan kunnen tonen, waaronder het verzuimpercentage, onaanvaardbare gevolgen en een deskundigenverklaring. De voorwaarde ‘onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering’ is voor een werkgever lastig aan te tonen, waardoor ontslag in veel gevallen wordt afgewezen door de rechter.

Het belangrijk dat het ontslag zorgvuldig en volgens de wettelijke procedures wordt uitgevoerd. Meer informatie vind je in de factsheet ontslag bij veelvuldig verzuim van het UWV. Voordat een medewerker die frequent verzuimt ontslagen kan worden, moet de werkgever:

  • Een dossier opbouwen: leg alle gevallen van verzuim vast en de impact die het heeft op de organisatie.
  • Verbetertraject aanbieden: bied de medewerker de mogelijkheid om zijn of haar gedrag te verbeteren.
  • Naleven wetten en regels: zorg ervoor dat alle stappen in overeenstemming zijn met de arbeidswetgeving om juridische complicaties te voorkomen.

Frequent verzuim is een complexe kwestie die zowel tact als begrip vereist. Het succesvol beheren ervan vereist een balans tussen de behoeften van de organisatie en het welzijn van de medewerker. Door de juiste strategieën te implementeren, kunnen werkgevers niet alleen de negatieve effecten ervan verminderen, maar ook een positieve en ondersteunende werkomgeving creëren.

Lees ook: Zorg moet strijd aangaan met langdurig ziekteverzuim

Het is belangrijk voor de werkgever dat frequent verzuim wordt aangepakt of liever voorkomen. Hierdoor blijft de werkomgeving productief en worden medewerkers ondersteund in hun welzijn, wat bijdraagt aan een sterkere, veerkrachtige organisatie.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 2 / 2. Aantal stemmen 4

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.