Artikel
7 jun '16
7 juni '16
3 min

Fit for Work: werkbehoud bij een chronische aandoening

Eén op de drie werkende Nederlanders heeft een chronische aandoening en dat aantal groeit. Toch maken medewerkers met een chronische aandoening zoals bijvoorbeeld astma, COPD, depressie, diabetes, hartfalen of reumatische klachten dit lang niet altijd bekend bij hun werkgever. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van Fit for Work. Met een actief platform van betrokken partijen maakt Fit for Work zich sterk voor een nationale aanpak gericht op werkbehoud bij een chronische aandoening.

15% verzwijgt hun aandoening

Werknemers met een chronische aandoening voelen soms een taboe om erover te praten. Zo verzwijgt 15% van de medewerkers hun chronische aandoening voor hun werkgever. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van Fit for Work uitgevoerd onder 500 medewerkers en 251 werkgevers. Bijna de helft van de medewerkers die hun aandoening verzwijgt, ziet het nut van melden niet in. Ook zijn medewerkers bang voor negatieve gevolgen voor de eigen loopbaan of dat ze hun baan kwijt raken bij een reorganisatie. Schaamte speelt ook een rol.

Dat kan anders en het moet anders

In 2030 heeft naar verwachting 40% van de bevolking een chronische aandoening, zo’n 7 miljoen mensen. Paul Baart, voorzitter van het Fit for Work platform: “Te vaak leidt een chronische aandoening tot uitval op het werk. Ruim 66% van deze groep werkt. In vergelijking: van de mensen in dezelfde leeftijd zonder een chronische aandoening heeft 80% een betaalde baan. Dat kan anders en het moet anders. Omdat iedereen daar beter van wordt: werknemer, werkgever en maatschappij.” Fit for Work wil werkgevers duidelijk maken dat het loont om medewerkers met een chronische aandoening aan de slag houden.

Mogelijkheden ondersteuning

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van medewerkers met een chronische aandoening niet weet hoe zij ondersteund kunnen worden. Zeven van de tien werkgevers zeggen geen ondersteuning van medewerkers met een chronische aandoening te gebruiken. De werkgevers die zeggen wel behoefte te hebben aan ondersteuning willen graag informatie over de relatie tussen aandoening en werkmogelijkheden (50%), coaching van de werknemer met een chronische aandoening (38%) en begeleiding door bedrijfsarts of psycholoog van de werknemer in kwestie (43%).

Checklisten en tips

Platform Fit for Work ontwikkelde verschillende tools met praktische tips om medewerkers met een chronische aandoening aan de slag te houden. Zo worden werknemers en werkgevers ondersteund om samen oplossingen te bedenken die het mogelijk maken dat medewerkers met een aandoening aan het werk blijven. Daarvoor zijn mogelijkheden; van flexibele werktijden tot thuis werken, van een aangepast takenpakket of werkplek tot omscholing.

Bron: fitforworknederland.nl

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.