Artikel
12 dec '17
12 december '17
5 min

Duurzame inzetbaarheid vraagt om focus

Duurzame inzetbaarheid is voor HRM uitgegroeid tot een thema van formaat. Een breed begrip dat om focus vraagt. Dit blijkt ook uit het onderzoek van Kantar TNS. Medewerkers ervaren duurzame inzetbaarheid anders dan HRM’ers. HRM heeft duidelijk een positiever beeld. Bestuurders hebben op hun beurt een positiever beeld dan HRM’ers. Wie er gelijk heeft weten we niet, maar oordeel zelf.

Medewerker ervaart geen focus op geluk

Organisaties in de publieke sector houden een focus op geluk in 2017, al is dit ten opzichte van vorig jaar wel afgenomen. Medewerkers ervaren de centrale positie van geluk slechts in een kwart van de gevallen. We zien dat in de cultuursector de focus op geluk toeneemt en de gemiddelden hoger liggen. Een verklaring kan zijn dat medewerkers in minder dan de helft van de organisaties worden betrokken bij het beleid rondom duurzame inzetbaarheid.

geluk van de medewerker centrale rol

Werkdruk en stress aanpakken

Werkgeluk van medewerkers hangt ook samen met de mate van stress en werkdruk, zo blijkt uit de publicatie Werkgeluk van Driessen HRM. Uit het onderzoek blijkt dat er grofweg twee groepen medewerkers bestaan: een groep die vrijwel geen last heeft van werkstress en het werk afkrijgt binnen werktijd, en een groep die wel last heeft van stress en het werk niet binnen de tijd die ervoor staat afkrijgt. In de overheid is de eerste groep groter dan in de andere sectoren. De hoge werkstress en werkdruk zijn binnen het onderwijs en de zorg bekend en ook ons onderzoek onderstreept dat dit nog steeds actueel is.

duurzame inzetbaarheidsbeleid en werkstress

Deze werkdruk is vaak een belangrijke oorzaak van verzuim. Vooral in het onderwijs is het een thema. Opvallend is dan ook dat 49% van de medewerkers en 43% van de HRM’ers denken dat kortere werkdagen een oplossing zijn voor het verzuimprobleem. In andere sectoren verschillen HRM’ers en medewerkers meer van mening. De 9 tot 5 mentaliteit komt volgens medewerkers en HRM’ers weinig voor in de publieke sector. Al scoort de overheid hierop significant hoger dan de andere sectoren.

Opleiding, ontwikkeling en mobiliteit belangrijke thema’s

Opleiding, ontwikkeling en mobiliteit zijn belangrijke thema’s in het kader van duurzame inzetbaarheid. Als we kijken naar opleiding en ontwikkeling zien we dat medewerkers hier erg positief over zijn. De meesten (53%) vinden dat er voldoende opleidingsmogelijkheden worden geboden. Maar liefst 63% geeft aan dat er voldoende ruimte is om met hun leidinggevende in gesprek te gaan over het werk en hun ontwikkeling. De overheid springt eruit en scoort erg hoog. Over de bijdrage van HRM aan opleiding en ontwikkeling zijn slechts weinig medewerkers positief.

opleiding en ontwikkeling volgens medewerkers en hrm

HRM in de publieke sector, behalve in de cultuursector, is zelf ook positief over de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Opvallend is dat de overheid hier juist lager scoort. In de publieke sector is in 55% van de gevallen sprake van een gefundeerd opleidingsbeleid. In slechts 15% van de gevallen is dit niet het geval, de overige waren neutraal. In 59% van de organisaties hebben opleiding en ontwikkeling een centrale positie, 62% vindt dat er voldoende in de ontwikkeling van medewerkers geïnvesteerd wordt. Mobiliteit is een ander verhaal. In de publieke sector is eigenlijk geen sprake van echte concurrentie zoals we die kennen in de private sector. Investeren in medewerkers en zorgen dat ze mobiel zijn, is bij veel organisaties dan ook onderdeel van het beleid rondom duurzame inzetbaarheid. Toch zien we dit beperkt terug in de resultaten. 58% van HRM is, ondanks de dalende trend ten opzichte van 2016, van mening dat mobiliteit gestimuleerd wordt. Opvallend is dat medewerkers dit niet zo ervaren. Zeker in zorg & welzijn, cultuur en het onderwijs zijn de cijfers opvallend laag. Over het stimuleren van interne mobiliteit zijn medewerkers iets positiever, maar vooral de stimulans voor externe mobiliteit wordt niet ervaren. De toenemende schaarste zal hier waarschijnlijk een rol in spelen.

Mobiliteit, opleiding en ontwikkeling zijn kansen voor medewerkers. Volgens 48% van de medewerkers hebben ouderen dezelfde kansen als jongeren. HRM is hier met een gemiddelde van 60% een stuk positiever over. In de HRM Barometer van 2016 constateerden we al dat werkgevers zich steeds actiever met de gezondheid van medewerkers bezighouden. Ook in 2017 blijft dit in 52% van de gevallen een focusgebied van de werkgever. Opvallend is ook hier weer dat de medewerkers dit in slechts 31% van de gevallen ervaren. 35% ervaart dit überhaupt niet en de rest weet het niet. Dit kan natuurlijk komen doordat veel beleid als vanzelfsprekend ervaren wordt en voor medewerkers niet direct verband houdt met het stimuleren van gezondheid. Gezond eten is hiervan een voorbeeld. Uit de HRM Barometer van 2016 blijkt dat veel organisaties dit stimuleren.

Uit dit onderzoek blijkt dat slechts 29% van de medewerkers dit ook zo ervaart. Tot slot hebben we nog gekeken naar de verschillen tussen HRM en HRM-betrokkenen. Daarbij valt op dat bestuurders opvallend positief zijn over duurzame inzetbaarheid in hun organisatie. HRM’ers zijn ook positief, maar beduidend terughoudender in hun mening.

Onderzoek Kantar TNS

Dit artikel is gebaseerd op een representatief landelijk onderzoek onder werkenden in de publieke sector (n=584) en (mede) verantwoordelijken en beïnvloeders op HRM in de publieke sector (n=887). Het onderzoek is uitgevoerd door Kantar TNS.

Wilt u meer lezen? Het volledige onderzoek staat in de HRM Barometer. Een publicatie met meer dan 100 pagina’s toegespitst op de belangrijkste HRM trends & ontwikkelingen voor overheid, onderwijs, zorg & welzijn en cultuur. Vraag de HRM Barometer 2017-2018 kosteloos aan via https://www.driessen.nl/hrmbarometer.

Pieter Philippart
Marketingadviseur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.